Geoprostorové informace v integrovaném informačním systému podniku

Ing. Ivan Chmelík
Intergraph ČR, spol. s r.o.
Podbabská 20, 160 46 Praha 6
Tel.: +420 2 2431 1741 Fax: +420 2 2431 1742
Email:
ichmelik@ingr.com http://www.intergraph.cz

Podnikový informační systém ke své efektivní činnosti potřebuje polohopisné informace. Nejedná se pouze o správu dokumentace a stávajícího stavu sítě, ale i o efektivní plánování údržby a oprav, informace pro dispečink, poruchovou službu a výpočty parametrů sítě. Požadavky na polohopisné informace zasahují až do oblasi ekonomiky, správy majetku a plánů výstavby.