Organizační výbor konference s mezinárodní účastí GIS Ostrava 2000 by se chtěl touto formou omluvit oběma přispěvatelům p. Dudovi a Bízovi.
Oba přispěvatelé dodali rozšířené abstraky včas. Bohužel vinnou technického selhání našeho serveru došlo ke ztrátě těchto abstraktů a proto nemohly být zveřejněny.