HDT - nová technologie HSI pro řešení komplexní správy grafických i negrafických dat

Ing. Ondřej Patočka
obchodní manažer
HSI spol. s r.o. Praha
Vítkova 8, 186 00 Praha 8
Tel.: 02 / 2481 4031, 231 87 90-1
Fax: 02 / 231 88 46
URL: http://www.hsi.cz

Problematika ukládání grafických dat do relačních databází hýbe odborným světem již nějaký čas. Firma HSI na základě svých zkušeností z budování provozně technických IS správců inženýrských sítí (např. ČESKÝ TELECOM, a.s., Pražská energetika, a.s., Pražská teplárenská, a.s.) a velkých podniků (Chemopetrol, a.s.) vyvinula pro tuto problematiku vlastní řešení - technologii HDT (HSI Data Technology).

Technologie HDT řeší zmiňovanou problematiku komplexně, tedy nejen po stránce správy dat grafických ale i negrafických . Technologie HDT se skládá ze dvou základních stavebních kamenů:

HDS (HSI Data Storage) a HERD (HSI ERD).

Silnou stránkou technologie HDT je i její otevřenost. Díky modulům, HSI OCIL a HDS GDO Server, lze komunikovat s databází jak z prostředí založených na technologiích Bentley tak zejména Intergraph, jejichž nasazení je realizováno v rámci projektů na OkU Tábor, Pražská teplárenská, a.s. a Chemopetrol, a.s.

HDT dále přináší zajištění vysoké bezpečnosti dat, zjednodušení jejich organizace (díky centrálnímu úložišti), sofistikovanou kontrolu přístupu k datům a jejich správě, jednoduché generování sestav formulářů a další užitečné administrátorské nástroje.

Shrneme-li, pak technologie HDT poskytuje ucelený informační systém jak po stránce grafické, negrafické, tak i správy celého systému. Využitím databázového popisu vazeb, vztahů, formálního vzhledu uživatelského rozhraní a definice pravidel z hlediska práv se systém stává vysoce efektivní, jak ve fázi tvorby, ale i následné údržby a dalšího vývoje.

Díky otevřenosti a univerzálnosti řešení se nabízí technologie HDT jako ideální nástroj pro kontrolu a správu grafických i negrafických dat.

Bližší informace Vám rádi podají pracovníci HSI, spol. s r.o. Praha.