Osmý ročník konference s mezinárodní účastí

21. - 24. ledna 2001

Geoinformace
Inženýrské sítě
GPS
DPZ
GIS na WWW
Metadata

Geologie
Ekonomika
Výzkum
Standardizace
Pořizování dat
Správa dat

Sborník konference

Abstrakty   Referáty   Informace

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2001
všechna práva vyhrazena
editor: Jan Růžička