Devátý ročník konference

27. - 30. ledna 2002

Geoinformace
Inženýrské sítě
GPS
DPZ
GIS na WWW
Metadata

Geologie
Ekonomika
Výzkum
Standardizace
Pořizování dat
Správa dat

Sborník konference

Abstrakty   Referáty   Prezentace firem   Informace   Oddělení GIS

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2002
všechna práva vyhrazena
editor: Jan Růžička

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut ekonomiky a systémů řízení, oddělení GIS
a
Česká asociace pro geoinformace

Hlavní sponzor konference: firma DIGIS spol. s r.o., Ostrava