Desátý ročník konference

26. - 29. ledna 2003

Geoinformace
Inženýrské sítě
GPS
DPZ
GIS na WWW
Metadata

Geologie
Mobilní GIS
Výzkum
Standardizace
Pořizování dat
Správa dat

GI/GIT teorie a praxe ruku v ruce

Sborník konference

Abstrakty   Referáty   Informace   Prezentace firem   Institut geoinformatiky

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2003
všechna práva vyhrazena
editor: Jan Růžička

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut geoinformatiky
a
Česká asociace pro geoinformace

Hlavní sponzor konference: firma DIGIS spol. s r.o., Ostrava

Technická podpora ÚHUL Brandýs nad Labem