Mezinárodní symposium

25. - 28. ledna 2004

Geoinformace
Open Source
GPS
DPZ
GIT pro WWW
Metadata

Geologie
Mobilní GIT
Výzkum
Standardizace
Pořizování dat
Správa dat

Mobilní a internetové technologie

Sborník symposia

Abstrakty   Referáty   Informace   Prezentace firem   Institut geoinformatiky

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2004
všechna práva vyhrazena
editor: Jan Růžička

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut geoinformatiky
a
Česká asociace pro geoinformace

Zlatý sponzor symposia: firma DIGIS spol. s r.o., Ostrava

Technická podpora ÚHUL Brandýs nad Labem