Mezinárodní symposium

23. - 26. ledna 2005

 

 

Interoperabilitou k mobilitě

Sborník symposia

Abstrakty   Referáty   Prezentace   Informace   Prezentace firem   Institut geoinformatiky

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2005
všechna práva vyhrazena
editor: Jan Růžička

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut geoinformatiky