Sympozium GIS Ostrava 2007

28. - 31. ledna 2007

 

 

Sborník sympozia

Abstrakty   Referáty   Programový výbor   Prezentace firem   Institut geoinformatiky

ISSN 1213-239X
copyright © VŠB - TUO 2007
všechna práva vyhrazena
editoři: Jiří Horák, Pavel Děrgel, Adrian Kapias

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Institut geoinformatiky