Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008

15 let v geoinformatice

27. - 30. 1. 2008, Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava
Česká republika


ISBN 978-80-254-1340-1
ISSN 1213-239X
Copyright © 2008, TANGER spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena
editor: Kateřina Pešková