MOTTO:
Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku a nějaký fakt v přírodě absolutně jistá.
Alfred North Whitehead
Programový výbor konference
doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK – předseda
prof. Henri AALDERS (Delft)
prof. Ing. Aleš ČEPEK (ČVUT Praha)
Ing. Mgr. Otakar ČERBA (ZČU Plzeň)
doc. Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc. (ČVUT Praha)
RNDr. Tomáš HLÁSNY, Ph.D. (NLS Zvolen) - SAGI
doc. Dr.Ing. Bronislava HORÁKOVÁ (VŠB-TU Ostrava)
prof. Gotffried KONECNY (Hannover)
RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc. (MU Brno)
doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc. (UK, Bratislava) - SAGI
Ing. Jan RŮŽIČKA, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)
Jeroen TICHELER (FAO Řím)
prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc. (UP Olomouc)
Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům a sponzorům za aktivní vystoupení a účast na sympoziu.

GIS Ostrava 2009
Bližší informace o konání dalšího ročníku sympozia budete nacházet na stránkách Institutu geoinformatiky