Programový výbor konference

doc. Dr. Ing. Jiří HORÁK - předsedaVŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Aleš ČEPEK ČVUT Praha
Ing. Mgr. Otakar ČERBA ZČU Plzeň
Ing. Pavel DĚRGEL, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc. ČVUT Praha
RNDr. Tomáš HLÁSNY, Ph.D. NLS Zvolen - SAGI
RNDr. Jiří HIESS KU Vysočina - CAGI
doc. Dr.Ing. Bronislava HORÁKOVÁ VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Jaromír KOLEJKA, CSc. MU Brno
prof. Gotffried KONECNY Hannover
prof. Dr. Menno-Jan KRAAK ITC Enschede
RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc. MU Brno
doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc. UK Bratislava - SAGI
MSc. Markus NETELER Fondazione Mach-CEA
doc. RNDr. Branislav NIŽNANSKÝ, CSc. KU Ružomberok
Ing. Tomáš PEŇÁZ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan RŮŽIČKA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan STANKOVIČ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Michal ŠELIGA, Ph. D. VŠB-TU Ostrava
RNDr. Jan UNUCKA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc. UP Olomouc
Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům a sponzorům za aktivní vystoupení a účast na sympoziu.

GIS Ostrava 2010
Bližší informace o konání dalšího ročníku sympozia budete nacházet na stránkách Institutu geoinformatiky