Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010

GIS společně s dálkovým průzkumem Země a fotogrammetrií na cestě k digitálnímu světu

24. - 27.1.2010
Nová aula VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika

ISBN 978-80-248-2171-9
ISSN 1213-239X
© VŠB - Technická univerzita Ostrava
Všechna práva vyhrazena.
All Rights Reserved.
Editor: Lucie Hrubá, Michal Podhoranyi, Adrian Kapias