Programový výbor konference

doc. Dr. Ing. Jiří Horák – předsedaVŠB-TU Ostrava
prof. Dr. Can Ayday Anadolu University, Turecko
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.  ČVUT Praha 
IIng. Mgr. Otakar Čerba  ZČU Plzeň 
RNDr. Daniela Ďuráková, Ph.D. VŠB -TU Ostrava 
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.  ČVUT Praha 
Dr. Anneli Heimbürger University of Jyväskylä, Finsko
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, Ph.D.  NLS Zvolen – SAGI 
doc. Dr. Ing. Bronislava Horáková  VŠB-TU Ostrava 
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. MU Brno 
prof. Gotffried Konecny  Hannover
prof. Dr. Menno-Jan Kraak  ITC Enschede 
RNDr. Petr Kubíček, CSc.  MU Brno 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.  UK,Bratislava– SAGI
doc. RNDr. Branislav NIŽNANSKÝ, CSc. KU Ružomberok
Ing. Tomáš PEŇÁZ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan RŮŽIČKA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan STANKOVIČ, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. František STANĚK, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Michal ŠELIGA, Ph. D. VŠB-TU Ostrava
RNDr. Jan UNUCKA, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Vít VOŽENÍLEK, CSc. UP Olomouc
Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům a sponzorům za aktivní vystoupení a účast na sympoziu.

GIS Ostrava 2011
Bližší informace o konání dalšího ročníku sympozia budete nacházet na stránkách Institutu geoinformatiky