GISáček


Program studentské konference GISáček 2005

(délka příspěvků 15 minut, změny v programu jsou vyhrazeny)

(občerstvení sponzorováno firmou GEPRO spol. s r.o.)

Pondělí 2.5. 2005

8:30 - 9:00 – Oborové shromáždění

9:00 - 9:05 – Zahájení konference: Jan Růžička - garant konference

9:05 – 10:30 Jednací sekce Vývoj aplikací (vedoucí sekce Pavel Děrgel)

Fuks Petr (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Tvorba aplikace pro nalezení nejkratší cesty
Guřan Jiří (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Rozšíření služby pro vizualizaci metadat
Havlík Vladimír (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Vývoj aplikace pro mobilní sběr dat
Krempl Martin (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Architektura systému pro úpravu 3D modelu budov

10:30 – 10:40 Přestávka

10:40 – 12:00 Jednací sekce Socioekonomické aplikace (vedoucí sekce Monika Šeděnková)

Adamcová Ludmila (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK
Hejlková Barbora (VŠB-TU, bakalářské)Kategorizace databází POI pro oblast cestovního ruchu
Blažej Michal (VŠB-TU, bakalářské)Bytová výstavba v ČR
Vavroš Petr (VŠB-TU, bakalářské)Vytvoření 3D modelu vybrané výletní trasy po turistických zajímavostech Moravskoslezského kraje

12:00 – 12:30 Prezentace sponzorů konference

T-MAPY spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o., ARCDATA PRAHA, s.r.o., Intergraph ČR, spol. s r. o., DIGIS, spol. s r. o., Autodesk, Bentley Systems ČR s.r.o., Institut geoinformatiky, Slezský aeroklub Zábřeh, Město Ostrava, Kraj Vysočina, Město Havlíčkův Brod

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 14:30 Jednací sekce Mobilní GIT (vedoucí sekce Jiří Hanslian)

Lukeš Petr (VŠB-TU, bakalářské)Vyhodnocení zvolené trasy mobilního telefonu při známém cíli cesty
Pivka Michal (VŠB-TU, bakalářské)Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
Brix Radim (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Testování přesnosti GPS přijímačů a přesnosti transformací naměřených dat z WGS-84 do S-JTSK

14:30 – 14:40 Přestávka

14:40 – 15:15 Jednací sekce Hydrologické modelování a datové báze (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Böhmer Tomáš (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Modelování vlivu lesního vegetačního krytu a lesní půdy na srážko-odtokové vztahy
Jonov Martin (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Využití radarových dat v hydrologickém modelování

15:15 – 15:30 Vyhlášení nejlepších příspěvků a předání cen


Úterý 3.5.2005

9:00 - 9:05 – Zahájení druhého dne konference: prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc., Proděkan HGF pro studijní záležitosti

9:05 – 10:50 Jednací sekce Voda v krajině (vedoucí sekce Josef Stromský)

Ryszawy Jan (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Určování vlhkosti v atmosféře z měření GPS
Solnický Petr (VŠB-TU, bakalářské)Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Pasvik
Sitányiová Dana (Univerzita Komenského, Bratislava, doktorandské)Applikácie GIS pre hydrogeologický prieskum
Juřikovská Lucie (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Modelování hydrologických a hydrogelogických procesů v systému GRASS
Mužík Juraj (Žilinská Univerzita, doktorandské)Použitie GIS pre určovanie stability svahov
Kadlčíková Jana (Univerzita Palackého v Olomouce, inženýrské (magisterské))Korelace endokrasu a exokrasu

10:50 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:00 Prezentace sponzorů konference

T-MAPY spol. s r.o., GEPRO spol. s r.o., ARCDATA PRAHA, s.r.o., Intergraph ČR, spol. s r. o., DIGIS, spol. s r. o., Autodesk, Bentley Systems ČR s.r.o., Institut geoinformatiky, Slezský aeroklub Zábřeh, Město Ostrava, Kraj Vysočina, Město Havlíčkův Brod

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:55 Jednací sekce GeoWeb (vedoucí sekce Jan Růžička)

Burian Jaroslav (UP Olomouc, bakalářské)Internetové řešení územního plánu města Náměšť nad Oslavou
Prager Martin (VŠB-TU, bakalářské)WebCastle VŠB
Stromský Josef (VŠB-TU, doktorandské)ETRA GIS - framework pro tvorbu distribuovaných geografických informačních systémů

13:55 – 15:10 Ostatní aplikace (vedoucí sekce Petr Paláček)

Goder Josef (UK Praha, inženýrské (magisterské))Využití satelitních dat s vysokým prostorovým rozlišením při aktualizaci topografické mapy
Paláček Petr (VŠB-TU, doktorandské)Informační podpora při krizovém řízení
Kokošková Kateřina (VŠB-TU Ostrava, inženýrské (magisterské))Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
Hojgr Radek (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS

15:10 – 15:20 Přestávka

15:20 – 16:40 Jednací sekce Socioekonomické aplikace (vedoucí sekce David Vojtek)

Janík Petr (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Návrh a tvorba aplikace pro mapování bezbariérových tras
Čermák Michal (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů
Ivan Igor (VŠB-TU, bakalářské)Informační systém domů a bytů Havířova
Šimečková Kateřina (VŠB-TU, inženýrské (magisterské))Posouzení RSO ČSÚ a UIR-ADR pro lokalizaci subjektů a pro analýzu nezaměstnanosti
Šeděnková Monika (VŠB-TU, doktorandské)Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům - poster

16:40 – 17:00 Vyhlášení nejlepších příspěvků a předání cen


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 27.04.2005 18:38
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz