GISáček


Program studentské konference GISáček 2006

(délka příspěvků 15 minut, změny v programu jsou vyhrazeny)

Čtvrtek 4.5. 2006

8:00 - 8:30 - Oborové shromáždění

9:00 - 9:05 - Zahájení konference: Jan Růžička - garant konference

9:05 - 10:15 Jednací sekce Vývoj aplikací a Open Source (vedoucí sekce Pavel Děrgel)

Balon Radim (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Využití Open Source pro geoinformační potřeby úřadů malých obcí
Egyed Michal (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Návrh nového datového modelu databáze vrtů ODRY 2000 a vytvoření grafického uživatelského rozhraní
Kamler Jaromír (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Analýza možností SŘBD PostgreSQL a nádstavby PostGIS pro vytvoření datového skladu v prostředí GIS
Kolář Jan (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Tracerouting v prostředí PostGIS

10:15 - 11:20 Jednací sekce Modelování krajiny (vedoucí sekce Antonín Orlík)

Gasior Marek (UJEP, inženýrské (magisterské))Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu vybraných částí Národního parku České Švýcarsko
Hrdina Pavel (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny
Šrédl Václav (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, inženýrské (magisterské))Využití GIS pro hodnocení krajiny
ARCDATA PRAHA, s.r.o.Prezentace společnosti

11:20 - 11:35 Přestávka

11:35 - 12:40 Jednací sekce Socioekonomické aplikace (vedoucí sekce Radek Tydlačka)

Hudec Martin (VŠB - TUO, bakalářské)Vyhodnocení grantů Fondu Vysočiny
Sirný Lukáš (VŠB - TUO, bakalářské)Podpora charakteristiky obyvatelstva českého Slezska
Zajícová Zuzana (VŠB - TUO, bakalářské)Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS
GEPRO spol. s r.o.Prezentace společnosti

12:40 - 13:40 Oběd

13:40 - 14:50 Jednací sekce Voda v krajině (vedoucí sekce Markéta Hanzlová)

Hrubá Lucie (VŠB - TUO, bakalářské)Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé
Biskup Michal (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Evidenční systém pro monitorovaní a publikaci stavu kvality vodních ploch pro potřeby krajské hygieny.
Raukner Petr (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, inženýrské (magisterské))Posouzení retenční schopnosti v části povodí Třebonínského potoka za použití modelu LOREP
Lieskovský Juraj (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, inženýrské (magisterské))Modelovanie protierózneho účinku trvalej vegetácie

14:50 - 15:40 Jednací sekce GeoWeb (vedoucí sekce Jan Růžička)

Daněk Aleš (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Mapy s dopravními informacemi pro WAP
Urbančík Tomáš (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Využití mapového serveru ArcIMS pro dynamické generování statistických map v prostředí WWW
CAGIPrezentace asociace

15:40 - 15:55 Přestávka

15:55 - 17:10 Podpora cestovního ruchu (vedoucí sekce Lucie Juřikovská)

Karasová Lenka (VŠB - TUO, bakalářské)Kategorizace databází POI pro oblast dopravy
Potěšil Radim (VŠB - TUO, bakalářské)Katalog cestovní kanceláře
Novák Jaroslav (VŠB - TUO, bakalářské)Prostorová databáze lázní v České republice
Joštová Alice (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Tvorba IS cyklotras v Královéhradeckém kraji

17:10 - 17:20 Zakončení prvního dne konference


Pátek 5.5.2006

9:00 - 9:05 - Zahájení druhého dne konference

9:05 - 11:00 Jednací sekce Různé aplikace (vedoucí sekce Josef Stromský)

Baborák Jakub (VŠB - TUO, bakalářské)Příprava a zpracování měřičského deníku v prostředí ArcGIS9 Survey Analyst
Kalousek Lukáš (VŠB - TUO, bakalářské)Metodika k mapování a zpracování sesuvů pomocí GPS a vybraných GIS aplikací
Pavlík Martin (VŠB - TUO, bakalářské)Informační systém o odplyňovacích vrtech na území historického centra města Orlová
Ševčík Pavel (VŠB - TUO, bakalářské)Možnosti uchovávání časových sérií rastrových dat a jejich metadat v nich
Tibor Lieskovský (Slovenská technická univerzita v Bratislave, inženýrské (magisterské))Priestorové analýzy prehistorických objektov
Závodník Petr (Univerzita Palackého v Olomouci, inženýrské (magisterské))Spektrální indexy ve fyzickogeografickém a geologickém výzkumu
T-MAPY spol. s r.o.Prezentace společnosti

11:00 - 11:15 Přestávka

11:15 - 12:35 Podpora cestovního ruchu (vedoucí sekce Michal Šeliga)

Kliment Tomáš (Slovenská technická univerzita v Bratislave, inženýrské (magisterské))Spracovanie informačného systému dopravného značenia a informačných tabúľ mesta Vysoké Tatry
Gargoš Jaromír (VŠB - TUO, bakalářské)Digitální mapa vojenského opevnění Moravskoslezského kraje
Sukeníková Zuzana (VŠB - TUO, bakalářské)Sopky a geologické zajímavosti Moravskoslezského kraje (3D vizualizace)
Michal Osovský (VŠB - TUO, bakalářské)3D vizualizační projekt rozhleden MSK
Bentley Systems ČR s.r.o.Prezentace společnosti

12:35 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:20 Jednací sekce Voda v krajině (vedoucí sekce Monika Šeděnková)

Petr Marek (VŠB - TUO, bakalářské)Návrh GIS prototypu pro pilotní oblast Šumava v rámci projektu TRANSCAT
Dobrá Libuše (UP Olomouc, inženýrské (magisterské))Vývoj rozvodních poměrů Poleského Národního Parku
AutodeskPrezentace společnosti

14:20 - 15:10 Jednací sekce Socioekonomické aplikace (vedoucí sekce Petr Fuks)

Juroš Jiří (VŠB - TUO, bakalářské)Analýza dojížďky studentů na VŠB - TUO
Kopec Tomáš (VŠB - TUO, bakalářské)Využití anaůytických nástrojů GIS při správě a údržbě nápojových automatů na území města Ostravy
SAGIPrezentace asociace

15:10 - 15:25 Přestávka

15:25 - 16:50 Jednací sekce GeoWeb (vedoucí sekce Jan Růžička)

Poláček Jaroslav (VŠB - TUO, bakalářské)Mapový server pro město Vamberk
Kaszper Roman (VŠB - TUO, bakalářské)Návrh systému sdílení GIS dat v rámci společnosti Moravské naftové doly, a. s.
Martínek Jan (Univerzita Palackého v Olomouci, inženýrské (magisterské))Interaktivní mapa učeben PŘF UP
Svoboda Lukáš (Univerzita Palackého Olomouc, inženýrské (magisterské))Mapový server pro propagaci přírodních atraktivit okolí města Letohrad
Klímek František (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))Vizualizace seismických dat projektu ORFEUS v prostředí Map Server UMN integrovaná na Live-CD

16:50 - 17:10 Vyhlášení nejlepších příspěvků a předání cen


Panelové prezentace (postery budou vystaveny po oba dny)

Boucný Luděk (VŠB - TUO, bakalářské)Návrh tras turistických zájezdů po krasových oblastech ČR
Filip Ivo (VŠB - TUO, bakalářské)Analýza průmyslu na území MS kraje
Honková Monika (Masarykova univerzita Brna, bakalářské)Extrakce informací o druzích povrchů z leteckých snímků
Jelínek Karel (Masarykova univerzita, bakalářské)Extrakce digitálních prostorových dat z historických map metodami segmentace obrazu

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz