GISáček


Výsledky hodnocení studentů

Oceněným gratulujeme

Bakalářské studium

Pořadí

Student

Téma

Body

1

Martínek Jan (Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářské)

Interaktivní mapa učeben PŘF UP

8,25

2

Kalousek Lukáš (VŠB - TUO, bakalářské)

Metodika k mapování a zpracování sesuvů pomocí GPS a vybraných GIS aplikací

8

3

Hrubá Lucie (VŠB - TUO, bakalářské)

Návrh GIS prototypu pro oblast řeky Bělé

7,86

4

Sirný Lukáš (VŠB - TUO, bakalářské)

Podpora charakteristiky obyvatelstva českého Slezska

7,43

5

Kaszper Roman (VŠB - TUO, bakalářské)

Návrh systému sdílení GIS dat v rámci společnosti Moravské naftové doly, a. s.

7,29

6

Ševčík Pavel (VŠB - TUO, bakalářské)

Možnosti uchovávání časových sérií rastrových dat a jejich metadat v nich

7

7

Zajícová Zuzana (VŠB - TUO, bakalářské)

Návrh zpracování dat SCIO v prostředí GIS

6,43

8

Kopec Tomáš (VŠB - TUO, bakalářské)

Využití anaůytických nástrojů GIS při správě a údržbě nápojových automatů na území města Ostravy

6,38

9 - 10

Pavlík Martin (VŠB - TUO, bakalářské)

Informační systém o odplyňovacích vrtech na území historického centra města Orlová

6,29

9 - 10

Poláček Jaroslav (VŠB - TUO, bakalářské)

Mapový server pro město Vamberk

6,29

11 - 13

Osovský Michal (VŠB - TUO, bakalářské)

3D vizualizační projekt rozhleden MSK

6,25

11 - 13

Juroš Jiří (VŠB - TUO, bakalářské)

Analýza dojížďky studentů na VŠB - TUO

6,25

11 - 13

Gargoš Jaromír (VŠB - TUO, bakalářské)

Digitální mapa vojenského opevnění Moravskoslezského kraje

6,25

14

Karasová Lenka (VŠB - TUO, bakalářské)

Kategorizace databází POI pro oblast dopravy

6,14

15

Sukeníková Zuzana (VŠB - TUO, bakalářské)

Sopky a geologické zajímavosti Moravskoslezského kraje (3D vizualizace)

6

16

Petr Marek (VŠB - TUO, bakalářské)

Návrh GIS prototypu pro pilotní oblast Šumava v rámci projektu TRANSCAT

5,57

17 - 18

Baborák Jakub (VŠB - TUO, bakalářské)

Příprava a zpracování měřičského deníku v prostředí ArcGIS9 Survey Analyst

5,43

17 - 18

Novák Jaroslav (VŠB - TUO, bakalářské)

Prostorová databáze lázní v České republice

5,43

Magisterské studium

Pořadí

Student

Téma

Body

1

Klímek František (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Vizualizace seismických dat projektu ORFEUS v prostředí Map Server UMN integrovaná na Live-CD

8,75

2*

Lieskovský Tibor (Slovenská technická univerzita v Bratislave, inženýrské (magisterské))

Priestorové analýzy prehistorických objektov

8

3*

Biskup Michal (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Evidenční systém pro monitorovaní a publikaci stavu kvality vodních ploch pro potřeby krajské hygieny.

8

4*

Daněk Aleš (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Mapy s dopravními informacemi pro WAP

8

5 - 6

Raukner Petr (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, inženýrské (magisterské))

Posouzení retenční schopnosti v části povodí Třebonínského potoka za použití modelu LOREP

7,86

5 - 6

Joštová Alice (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Tvorba IS cyklotras v Královéhradeckém kraji

7,86

7

Šrédl Václav (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, inženýrské (magisterské))

Využití GIS pro hodnocení krajiny

7,75

8

Svoboda Lukáš (Univerzita Palackého Olomouc, inženýrské (magisterské))

Mapový server pro propagaci přírodních atraktivit okolí města Letohrad

7,5

9

Urbančík Tomáš (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Využití mapového serveru ArcIMS pro dynamické generování statistických map v prostředí WWW

7,43

10

Hrdina Pavel (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Analýza sezónních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny

7,38

11

Lieskovský Juraj (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, inženýrské (magisterské))

Modelovanie protierózneho účinku trvalej vegetácie

7,29

12 - 13

Dobrá Libuše (UP Olomouc, inženýrské (magisterské))

Vývoj rozvodních poměrů Poleského Národního Parku

6,88

12 - 13

Kolář Jan (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Tracerouting v prostředí PostGIS

6,88

14

Závodník Petr (Univerzita Palackého v Olomouci, inženýrské (magisterské))

Spektrální indexy ve fyzickogeografickém a geologickém výzkumu

6,63

15

Gasior Marek (UJEP, inženýrské (magisterské))

Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu vybraných částí Národního parku České Švýcarsko

6,5

16

Kliment Tomáš (Slovenská technická univerzita v Bratislave, inženýrské (magisterské))

Spracovanie informačného systému dopravného značenia a informačných tabúľ mesta Vysoké Tatry

6,43

17

Egyed Michal (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Návrh nového datového modelu databáze vrtů ODRY 2000 a vytvoření grafického uživatelského rozhraní

6,25

18

Balon Radim (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Využití Open Source pro geoinformační potřeby úřadů malých obcí

6

19

Kamler Jaromír (VŠB - TUO, inženýrské (magisterské))

Analýza možností SŘBD PostgreSQL a nádstavby PostGIS pro vytvoření datového skladu v prostředí GIS

5,88

* Porota musela po sečtení bodů rozhodnout o pořadí na 2 - 4 místě z důvodu udělování cen.

Panelová sekce

Pořadí

Student

Téma

Body

1

Jelínek Karel (Masarykova univerzita, bakalářské)

Extrakce digitálních prostorových dat z historických map metodami segmentace obrazu

8

2

Honková Monika (Masarykova univerzita Brna, bakalářské)

Extrakce informací o druzích povrchů z leteckých snímků

7,88

3

Boucný Luděk (VŠB - TUO, bakalářské)

Návrh tras turistických zájezdů po krasových oblastech ČR

7

4

Filip Ivo (VŠB - TUO, bakalářské)

Analýza průmyslu na území MS kraje

5

** Maximální počet bodů = 10. Minimální počet bodů = 1.


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz