<<Back

FirstnameTomáš
SurnamePour
AffiliationPalacký University in Olomouc
CountryCZECH REP
Paper titleAplikace UAV termálního snímkování v hydrologii
AbstractTato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti využití UAV termografie v hydrologických aplikacích. Byly zkoumány dvě případové studie zaměřené na měření krytu stojatých vod makrofyty a na zjišťování chemických vlastností korelujících s teplotou vody ve vodním toku. První případová studie vychází z hypotézy, že povrchová teplota vody je výrazně ovlivněna makrofyty nacházejícími se na nebo těsně pod hladinou. Díky tomu je oblast pokrytá makrofyty lépe odlišitelná než na standardních snímcích v pásmu RGB. Tato hypotéza se potvrdila, přičemž data o teplotě mohou sloužit nejen k maskování oblasti kryté makrofyty, ale i kvantifikování jejich výskytu. Druhá případová studie vychází z předpokladu, že konkrétní chemické vlastnosti – obsah kyslíku, dusíku a pH – korelují s teplotou vody. Během letecké kampaně bylo provedeno bodové pozemní měření, které spočívalo v měření teploty a odebírání vzorků vody, které byly dále laboratorně zpracovány, a z kterých byly zjištěny chemické vlastnosti. Z přesných bodových měření byly dále díky teplotní mozaice celého toku s přítokem odhadnuty chemické vlastnosti vody v celé nasnímané ploše. Tato studie úspěšně zrealizovala dvě případové studie spojující UAV termální snímkování s aplikacemi v hydrologii. Mezi hlavní výhody těchto metod patří především možnost okamžitého nasazení, relativně málo nákladného kontinuálního monitoringu a rychlého poloautomatického zpracování dat.
Co-authorsMiřijovský, J.; Nováková, T.
TopicSmart cities and regions