Menu

 

Applanix
Riegl
Orbit/Bentley
Vexcel Imaging
HySpex
SimActive

GIS Ostrava 2021

Prostorové služby pro Smart City a Smart Region

Videokonference 17.3.-19.3.2021

Sympozium je připravováno jako on-line videokonference.

Změna v programu

Prezentace klíčového řečníka prof. S. Weisse byla přesunuta na čtvrtek 18. 3. 17:00


Pokyny - aktualizováno 17.3.2021

Doplňující pokyny - problémy se zvukem

Pokyny pro autory

Pokyny pro posluchače

Pokyny pro moderátory

Důležitá data

Sponzoři

T-MAPY

Expert_for_3D_Landscape, spol.s r.o.

Pod záštitou

Pořadatel

Základní informace o sympoziu

Nový ročník tematicky navazuje na předchozí 2 ročníky, zaměřené na smart city a smart region.

V české konferenci se chceme zaměřit na 2 hlavní rychle se rozvíjející oblasti. První je oblast BIM, DTM a digitalizace stavebního řízení; druhou oblastí pak webové služby a cloudová řešení v geoinformatice.

Anglická konference s názvem GIS Ostrava 2021 - Advances in Localization and Navigation je připravována ve spolupráci s ISPRS (záštita). Výstupy z ní budou směřovány do časopisů a nebude pro ni vydáván samostatný sborník.

V novém ročníku navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů (s volným vstupem) s vazbou na chytrá města a chytré regiony.

V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o organizování semináře. Seminář může mít vlastní vložné.

Další organizační záležitosti sympozia zůstávají podobné jako v minulosti:

Základní informace o konferenci

Konference adresuje obecnou vizi budování chytrých měst a chytrých regionů z pohledu digitalizace stavebního řízení a zavádění metod BIM a současně se zaměřuje na poskytování prostorových dat a prostorových služeb prostřednictvím webových řešení, cloudů a mobilních aplikací. Budování architektury NIPI a BIM, standardizace, nové požadavky na data ale i související prostorové služby, příprava projektů pro rozsáhlé pořizování nových prostorových dat a příprava nových geoportálů představuje významné kroky v digitalizaci veřejné správy i v digitalizaci celých stavebních, dopravních i výrobních komplexů. Distribuované systémy nezahrnují jen stále vyšší podíl externích dat, ale rovněž stále více outsourcovaných služeb. Snadné vyhledávání a plnohodnotné využívání prostorových služeb závisí na úplnosti dokumentace, vhodném strukturování, kvalitním technickém řešení a samozřejmě i na cenové a licenční dostupnosti. Pokročilá řešení však vyžadují i zapojení umělé inteligence pro usnadnění jednotlivých kroků od sběru dat a předzpracování (např. detekce chyb) až po výpočty. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geoinformačních technologií. Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat úspěšné aplikace geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Jednací jazyk: čeština, slovenština.

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat: