Menu

 

Novinky

Vize

Vize byla zveřejněna.


Témata

Témata byla specifikována.


GIS Ostrava 2021

Prostorové služby pro Smart City a Smart Region

Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 17. 3. - 19. 3. 2021

Sympozium je připravováno jako prezenční, avšak vzhledem k infekční situaci počítáme s možností, že někteří účastníci mohou upřednostnit distanční přístup a k tomu bude zajištěno odpovídající technické řešení, aby bylo možné mít jak prezenční vystoupení, tak videokonferenční. V případě plošného či lokálního zákazu konání akcí, bude celé sympozium převedeno do videokonferenčního prostředí.

Důležitá data

Pod záštitou

Pořadatel

Základní informace o sympoziu

Nový ročník tematicky navazuje na předchozí 2 ročníky, zaměřené na smart city a smart region.

V české konferenci se chceme zaměřit na 2 hlavní rychle se rozvíjející oblasti. První je oblast BIM, DTM a digitalizace stavebního řízení; druhou oblastí pak webové služby a cloudová řešení v geoinformatice.

Anglická konference s názvem GIS Ostrava 2021 - Advances in Localization and Navigation je připravována ve spolupráci s ISPRS (záštita). Výstupy z ní budou směřovány do časopisů a nebude pro ni vydáván samostatný sborník.

V novém ročníku navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů (s volným vstupem) s vazbou na chytrá města a chytré regiony.

V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o organizování semináře. Seminář může mít vlastní vložné.

Další organizační záležitosti sympozia zůstávají podobné jako v minulosti:

Základní informace o konferenci

Konference adresuje obecnou vizi budování chytrých měst a chytrých regionů z pohledu digitalizace stavebního řízení a zavádění metod BIM a současně se zaměřuje na poskytování prostorových dat a prostorových služeb prostřednictvím webových řešení, cloudů a mobilních aplikací. Budování architektury NIPI a BIM, standardizace, nové požadavky na data ale i související prostorové služby, příprava projektů pro rozsáhlé pořizování nových prostorových dat a příprava nových geoportálů představuje významné kroky v digitalizaci veřejné správy i v digitalizaci celých stavebních, dopravních i výrobních komplexů. Distribuované systémy nezahrnují jen stále vyšší podíl externích dat, ale rovněž stále více outsourcovaných služeb. Snadné vyhledávání a plnohodnotné využívání prostorových služeb závisí na úplnosti dokumentace, vhodném strukturování, kvalitním technickém řešení a samozřejmě i na cenové a licenční dostupnosti. Pokročilá řešení však vyžadují i zapojení umělé inteligence pro usnadnění jednotlivých kroků od sběru dat a předzpracování (např. detekce chyb) až po výpočty. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geoinformačních technologií. Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat úspěšné aplikace geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Jednací jazyk: čeština, slovenština.

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat: