Menu

 

CGI.com

DIGIS.cz

GEOINFORMATIKA.SK

geocommunity.cz

GISportal.cz

Abstracts

<<Zpět

Čerba, O.; Michal Kepka, Jan Macura, Jáchym Kellar: Smart Points of Interest

Číhal, R.: Prostorový popis infrastruktury železnic a možnosti použití metody BIM při projektování železničních staveb

Hanuš, J.; Jan Novotný, Olga Brovkina: Softwarový nástroj BiomassMapper

Horák, J.; Jan Tesla, Tomáš Inspektor: Hodnocení dopravní dostupnosti zaměstnavatelů

Horák, J.; Petr Rapant, Karel Jedlička, Václa Čada, Tomáš Inspektor: Národní kmen znalostí GIS&T a obsah vzdělávání v ČR

Janečka, K.; Tomáš Mildorf, Otakar Čerba, Václav Čada, Karel Charvát: SDI4Apps - Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech

Jedlička, K.; Pavel Hájek, Jan Ježek, František Kolovský, Daniel Beran, Tomáš Mildorf, Karel Charvát, Dimitri Kozhukh, Jan Martolos, Jan Šťastný: Otevřená dopravní mapa pro Evropu

Jedlička, K.; Jiří Horák, David Kocich, Tomáš Inspektor, Václav Čada : Projekce technologického vývoje v oblasti geoinformatiky

Kaňuk, J.; Michal Gallay, Jaroslav Hofierka, Ján Šašak, Jozef Šupinský, Vladimír Sedlák, Alena Gessert: Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine

Kaňuk, J.; Michal Gallay, Eduard Dvorný, Michal Lacko: Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny

Kusendová, D.: Aktuálny stav výučby geoinformatiky na Slovensku

Kvapil, J.; Jana Bašistová, Jarmila Cikánková: Projekt Attractive Danube - územní politika v podunajském regionu

Lukeš, P.; Michal Kučera, Marek Mlčoušek, Štěpán Křístek: Hodnocení zdravotního stavu lesních porostů z družicových dat Sentinel-2

Myslivečková, V.; Jana Moravcová: Ukázka UAV v enviromentálním výzkumu

Novotný, J.; Siri Jodha Khalsa, Marek Pivovarník, František Zemek: Hodnocení povrchových teplot a struktury města na základě leteckých dat

Orlíková, L.; Barbora Pavelková: Vizualizace dětských hřišť na území města Ostravy pomocí Google Fusion Tables

Plíhal, J.: Dynamické označování polohy pro geografické databáze

Poláček, J.: Otevřená data a služby ČÚZK

Růžička, J.; Kateřina Růžičková: OpenSYMOS jako zásuvný modul pro QGIS

Souček, P.: Poskytování ZPMZ v elektronické podobě

Štych, P.; Josef Laštovička, Radovan Hladký, Lukáš Holman, Barbora Šmausová: Hodnocení změn lesní vegetace pomocí družicových snímků na příkladu Šumavy a Nízkých Tater

Švec, P.; Petr Halas, Václav Fröhlich, Jan Lacina: Desetiletý monitoring invazních křídlatek v povodí řeky Morávky

Voženílek, V.; David Jarcovják: Značkový klíč pro mapy parkovací kapacity měst

Vrba, R.; Eva Kubátová: KLÍČOVÉ AKTIVITY ROZVOJE NIPI – IMPLEMENTACE GEOINFOSTRATEGIE A PROJEKT VYBUDOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zajíčková, L.; Vít Voženílek: Informační integrace v systémech veřejné dopravy

Zápotocký, M.; Michal Antal: Internet ako nástroj pre podporu priestorového rozhodovania v lesníctve

26 záznamů