Menu

GISportal.cz

egako.eu

Abstracts

<<Zpět

Bauer, M.; Josef Krása, Barbora Jáchymová, Tomáš Dostál: Zanášení vodních nádrží v ČR erozním sedimentem

Brothánek, J.; Pavel Špulák: Geografické informační systémy a Hasičský záchranný sbor České republiky

Cibula, R.; Miroslav Antalík: Využitie WebGL pre 3D Mapový portál Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

Čerba, O.; Václav Čada, Šimon Zeman: Vývoj ontologií pro veřejnou správu

Horák, J.: Rychlý internet jako budoucnost lokalizace mobilních zařízení

Hubáček, M.: Vliv počasí na vlastnosti půd a průchodnost terénu

Kaňuk, J.; Jaroslav Hofierka, Michal Gallay: Spresnenie solárneho katastra integráciou časovej rady modelov mestskej zelene

Kosík, O.; Alena Kamínková, Veronika Šustková, Roman Volný: Využití GIS a hydrologických modelů na regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Ostrava

Kubátová, E.: Aktuální stav aktivit Ministerstva Vnitra v oblasti prostorových informací

Kudělka, V.: Využití geodat železniční infrastruktury pro potřeby evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS

Kusendová, D.: Register adries Slovenskej republiky – hodnotenie a potenciál registra

Maršík, V.: GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS

Med, M.: Rozšiřování a vedneí číselníků nad rámec Směrnice INSPIRE

Mižák, J.; Róbert Cibula, Peter Španek: Moderný Geofond - centrum elektronických informácií

Netrdová, P.; Jana Jíchová: Proměny ohnisek krádeží aut v Liberci v letech 2011 až 2014

Onačillová, K.; Michal Gallay: Analýza vzťahu parametrov mestskej zelene odvodených z multispektrálnych dát družice Sentinel 2 a dát leteckého a pozemného laserového skenovania

Pacina, J.; Markéta Holá: Metody GIS a 3D modelování jako nástroj pro uchování a vizualizaci kulturního dědictví v antropogenně změněné krajině

Renner, O.; Jan Bojko, Tereza Havlíčková: 3D Inventarizace pil za pomocí UAV

Růžička, J.; Kateřina Růžičková: Modelování znečištění ovzduší v Quantum GIS

Siwek, R.; Jiří Horák: Multiagentové modelování dopravy v území města a jeho využití

Souček, P.: INSPIRE jako příležitost k poskytování katastrální mapy ONLINE

Šašak, J.; Michal Gallay: Modelovanie vysokohorského reliéfu použitím údajov pozemného laserového skenovania a blízkej leteckej fotogrametrie

Šupinský, J.; Zdenko Hochmuth, Ján Kaňuk: Integrácia dát z pozemného laserového skenovania pri mapovaní jaskýň

Talhofer, V.; Martin Bureš: Řešení modelu průchodnosti terénu s využitím databáze komunikací a reliéfu terénu

Unucka, J.; Petr Dobrovolný, Vladimír Fárek, Jiří Klepek, Martin Neruda, Rostislav Nétek, Iva Ponížilová, Eva Svobodová, Jan Šrejber, Šárka Unucková, Vít Voženílek, Ivo Winkler, Dušan Židek: Studium významu starých vodních děl v krajině během extrémních odtokových fází

Unucka, J.; Ivo Winkler, Dušan Židek: Analýza příspěvkových ploch povodí v rámci srážkoodtokového procesu v Hrubém Jeseníku

Wildmann, R.: Současný stav a perspektivy v geografickém zabezpečení Armády České republiky

27 záznamů