<<Zpět

JménoJiří
PříjmeníHorák
Organizace
Název (CZ)Rozvoj sběru dat o dopravní síti a poskytování informačních služeb z pohledu požadavků EU
Název (EN)Development of road network data collection and provision of information services stimulated by European requirements
Abstrakt (EN)INSPIRE and ITS (40/2010/EU) directives bring a set of requirements in the form of regulations, recommendations and guidelines. They stimulate a development of data registers about transport networks and an implementation of relevant information services. The progress of Intelligent Transport Systems needs not only innovative technological solutions but also appropriate interoperability, data and services. Regulations supplementing the IST directive specify requirements for the development of the trans-European transport network, provision of EU-wide real-time traffic information services, parking possibilities, provision of eCall services, or provision of EU-wide multimodal travel information services. Some of them are radical and have import impacts for the data collection and its distribution. At the same time it is necessary to take into account BIM development and boom of massive data collection from vehicles and sensor networks.
Abstrakt (CZ)Směrnice INSPIRE a zejména ITS (40/2010/EU) přicházejí s řadou požadavků ve formě nařízení, doporučení a metodických dokumentů, které vyžadují rozvoj datové základny o dopravní síti a přípravu odpovídajících informačních služeb. Rozvoj inteligentních dopravních systémů potřebuje nejen inovativní technická řešení, ale i zajištění adekvátní interoperability, dat a služeb. Nařízení doprovázející směrnici ITS specifikují požadavky na vymezení Transevropské dopravní sítě, poskytování informačních služeb o reálném provozu, možnostech parkování, poskytování služby eCall, či zajištění multimodálních informačních služeb o cestování. Některé z nich jsou poměrně radikální a mají výrazné dopady na sběr dat a jejich poskytování. Současně je potřebné počítat s rozvojem BIM a s nástupem masivního sběru dat z vozidel a senzorových sítí.
Spoluautoři
TémaGeoinformační infrastruktury, DTM