<<Zpět

JménoJiří
PříjmeníHorák
Organizace
Název (CZ)Inspirace z organizace sběru a poskytování dat o pozemních komunikacích ze zahraničí
Název (EN)Inspiration from organisation of road network data acquisition and provision from abroad
Abstrakt (EN)The situation concerning collection and distribution of road data in selected European countries is introduced. The focus is on following questions – how is data categorised, acquired, managed by whom, updated by whom, its content and the form and conditions of next distribution. Main inspiration comes from systems where full distributed system of data acquisition is organised in the broad network of various owners and heterogeneous requirements are solved. Obviously, adequate methodological and application support for such systems has to be implemented. The ideal system assures maximal unification and harmonisation of data and simultaneously such level of customisation which supress the need to build and maintain an own standalone and redundant geoinformation system. It would result into effective, continuously updated system, with guaranteed data, providing reliable services for many users. In several countries the road network data are provided public, free of charge and often without any restriction for application.
Abstrakt (CZ)Příspěvek seznamuje se situací ve sběru a poskytování dat o pozemních komunikacích z vybraných evropských zemí. Zaměřuje se na to, jak jsou tyto údaje kategorizovány, jak jsou pořizovány, kdo je spravuje a kdo aktualizuje, co obsahují a jak jsou poskytovány. Inspirací mohou být systémy, kde je zajištěn distribuovaný sběr dat v rozsáhlé síti různých vlastníků pozemních komunikací a kde řeší i jejich heterogenní požadavky. K tomu samozřejmě musí existovat adekvátní metodická a aplikační podpora, zajišťující maximální sjednocení dat a současně takovou úroveň kastomizace, která oslabí potřebu vlastních duplicitních geoinformačních systémů. Výsledkem je efektivní, průběžně aktualizovaný systém, s garantovanými daty, poskytující spolehlivé služby mnoha uživatelům. V některých zemích jsou data o průběhu silniční sítě poskytována veřejně, zdarma a často i bez omezení využití.
Spoluautoři
TémaGeoinformační infrastruktury, DTM