<<Zpět

JménoMartin
PříjmeníDolejš
OrganizaceUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Název (CZ)Možnosti zpřesnění modelu pro výpočet času dojezdu jednotek zdravotnické záchranné služby
Název (EN)Time Precision in Coverage Modelling of Emergency Health Care Services
Abstrakt (EN)Availability of a health care emergency is perceived as a European standard. On the Czech side, such availability is expressed by Act No. 374/2011 Coll., that is explicitly dedicated to the emergency health care service. Act regulates the organizational aspects of emergency service and ordering to process of emergency coverage plan for Regions (higher administrative unit). Such coverage plan determines the time necessary for emergency to reach all places in the Region and the marginal time limits, at the same time plan has to be updated every two years. Coverage plan is therefore a fundamental analytical source used in further decision making process (e.g. localization of new or relocalization of emergency stations). For this reason, the plan is expected to be precise. There are more methodical approaches concerning the particular issue of time coverage (resolved differently among Regions), however, the use of geographic information system seems to be obvious due to the fact of data availability and rather wider spatial extent of the area under study. We aim to present the current results of our method and analysis based on the empirical data kindly provided by Emergency service of Usti region and the Regional Authority of the Usti Region, furthermore, we aim to discuss the relevance of new data sources that could be of use for refinement of the model and possibility of incorporation of the factors influencing the precision of the time calculation.
Abstrakt (CZ)Dostupnost zdravotní péče v akutních případech je jedním z evropských standardů, v české podobě artikulované zákonem č. 374/2011 Sb., který se explicitně tématu věnuje. Zmíněný zákon hovoří o organizaci zdravotnické záchranné služby (ZZS) a mj. ukládá krajům zpracování plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami ZZS (plán pokrytí). Tento plán stanovuje časovou dostupnost ZZS a musí být schválen a aktualizován každé dva roky. Plán pokrytí je tedy základním analytickým materiálem, který slouží pro další rozhodování (např. o lokalizaci nebo relokalizaci výjezdových základen). Z tohoto důvodu je kladen důraz na co možná nejpřesnější rozbor plošného pokrytí. K řešení takového úkolu se nabízí několik metodických možností (různé kraje aplikují rozdílné postupy), přičemž zapojení geografických informačních systémů je nasnadě z důvodu rozsáhlosti analyzovaného území. Cílem našeho příspěvku je prezentace dosavadní metodiky zpracování plánu pokrytí pro Ústecký kraj na základě empirických dat získaných ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Krajským úřadem a dále výhled v podobě nových datových zdrojů, které mohou sloužit pro zpřesnění modelu a diskuze zapojení dalších faktorů, které ovlivňují přesnost výpočtu času dojezdu.
SpoluautořiPurchard, J.; Javorčák, A.
TémaProstorové modelování a simulace