<<Zpět

JménoPetr
PříjmeníVybral
OrganizaceENVIPARTNER, s.r.o.
Název (CZ)Mobilní aplikace Gisella a její použití
Název (EN)Mobile application Gisella and its use
Abstrakt (EN)Gisella is a mobile geographic information system for the Android platform. It is developed for simple and effective data collection. The development is focused especially on an intuitive, user-friendly interface. Therefore, not only seasoned professionals but also inexperienced GIS users can easily use it. The application can be used for a wide range of activities, from the property management in large organizations to expert field mapping. The typical usage is a mapping of public greenery or lighting. One can also attach photos to the measured data. The data can be imported and exported in a form of KML, GeoJSON, and ESRI Shapefile. Therefore, the measured data can be easily synchronized with any GIS tool or a geoportal of an organization. We will present the individual parts of the application, examples of its usage on real projects and our ideas for future development.
Abstrakt (CZ)Gisella je nový mobilní geografický informační systém pro platformu Android, který je vyvíjen pro snadný a efektivní sběr prostorových dat. Při vývoji aplikace je kladen velký důraz na její intuitivnost. Díky tomu mohou aplikaci používat nejen zkušení odborníci, ale i lidé bez zkušeností s GIS. Aplikaci je možné využít v širokém spektru lidské činnosti od správy majetků organizací až po odborná mapování terénu. Typickým příkladem je použití je mapování zeleně či veřejného osvětlení. K naměřeným datům lze připojit také fotografie. Data lze importovat či exportovat ve formátu KML, GeoJSON a ESRI Shapefile. Díky tomu je možné data synchronizovat s libovolným GIS nebo vlastním geoportálem organizace. V rámci našeho příspěvku budou prezentovány jednotlivé části aplikace, příklady jejího použití na reálných projektech a plánovaná rozšíření do budoucna.
SpoluautořiProcházka, D.; Landa, J.; Písařovic, I.
TémaSmart region