<<Zpět

JménoVáclav
PříjmeníFröhlichl
OrganizaceENVIPARTNER, s.r.o.
Název (CZ)Využití webové aplikace WEGAS
Název (EN)Usage of WEGAS web application
Abstrakt (EN)WEGAS web application (WEb Geographic ASsitance) is developed to manage spatial and related non-spatial data. During development great focus is placed on an intuitive, easy-to-use and user-friendly interface. As a result, the application is easy to use even for inexperienced users. WEGAS allows you to import GeoJSON or ESRI Shapefile data. Therefore, it is possible to easily import existing data of organizations into the application. Of course it is also possible to export data including multimedia files. In addition to the basic functionality, it enables working with the real estate cadastre, bug reporting, data expiration alert or sharing published data with the public. Suitable use of the application is for example a geoportal of organizations or mapping management. The application is being prepared for IoT issues. The poster will show the individual parts of the application and their use on real data.
Abstrakt (CZ)Webová aplikace WEGAS (WEbový Geografický ASistent) je vyvíjena pro správu prostorových i souvisejících neprostorových dat. Během vývoje je kladen velký důraz na intuitivnost a snadné ovládání. Díky tomu je aplikace snadno použitelná i pro nezkušené uživatelé. Aplikace umožňuje import dat ve formátu GeoJSON či ESRI Shapefile. Proto je možné do aplikace snadno importovat stávající data organizací apod. Samozřejmostí je i export dat včetně multimediálních souborů. Kromě základní funkčnosti, umožňuje aplikace pokročilou práci s katastrem nemovitostí, hlášení závad, upozornění na expiraci dat či sdílení publikovaných dat s veřejností. Vhodné využití aplikace je například geoportál organizací či správa dat pasportizace. Aplikace je připravována na problematiku IoT. Na posteru návštěvníci uvidí jednotlivé části aplikace a jejich použití na reálných datech.
SpoluautořiŠvehla, O.; Šmitalová, L.; Bernát, T.
TémaSmart region