<<Zpět

JménoJosef
PříjmeníRada
OrganizaceUniverzita obrany
Název (CZ)Vliv topografického místního šetření vojenských újezdů na harmonizaci geoprostorových dat
Název (EN)Influence of topographic site survey in military training areas on harmonization of geospatial data
Abstrakt (EN)Contemporary safety threats force national institutes to improve geospatial information of military training areas and border areas. Ongoing project of geodatabases optimization responds to these trends. It scrutinizes the most efficient methods of update of geospatial products, both military (DMÚ 25) and civilian (ZABAGED). The research focuses on data synchronization, topographic site survey and statistical outputs. The project is just at its nearly half, yet indicates many interesting findings and improvements for the future. Proposed conclusions will enable conduct a site survey in remote areas even more efficiently. Especially utilization of progressive tools of ArcGIS Online might make possible more flexible updates of geospatial products, thus deeper incorporation of geospatial support into activities of troops. Outcomes of the research will influence a form of military mapping for upcoming decades.
Abstrakt (CZ)Aktuální bezpečnostní hrozby tlačí na zkvalitnění geoinformací o vojenských újezdech a příhraničních oblastech. Probíhající projekt optimalizace datových bází reaguje na tyto trendy. Zkoumá nejefektivnější postupy při aktualizaci geografických produktů, jak vojenských (DMÚ 25), tak civilních (ZABAGED). Výzkum se soustředí na synchronizaci dat, topografické místní šetření a statistické výstupy. Projekt je teprve ve své polovině, ale již nyní z něj vyplývá řada zajímavých poznatků a vylepšení do budoucna. Předložené závěry umožní ještě efektivněji pracovat v odlehlých oblastech, často bez vzdálené podpory. Zejména využití progresivních nástrojů ArcGIS Online může umožnit pružnější obnovu geografických produktů a tím hlubší začlenění geografické podpory do činnosti vojsk. Výsledky z výzkumu ovlivní podobu vojenského mapování na několik dalších desetiletí.
Spoluautoři
TémaZdroje geodat