<<Zpět

JménoJan
PříjmeníNovotný
OrganizaceÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Název (CZ)Teplotní mapování měst, chladicí efekt zeleně
Název (EN)Thermal mapping of human settlements, cooling effect of greenery
Abstrakt (EN)Extreme summer temperatures connected with overheating of public space in urban ecosystems have been identified as a consequence of climate change and as a factor negatively influencing the quality of living conditions for people. The main aim of this contribution is to present the goals of two projects started in 2019. They follow up the previous research and periodical thermal mapping of the city of Brno started in 2015 within the UrbanAdapt project (https://urbanadapt.cz/en). The first project, titled “Development of instruments for planning and assessment of ecological benefit of greenery in towns”, aims to develop a complex methodology and software for an objective assessment of urban greenery ecosystem functions in order to evaluate the ecosystem services. Methodology is based on interdisciplinary knowledge (plant physiology, particle capture models, dendrology, remote sensing) and works with standard data from dendrological survey and urban greenery passports. It will be a tool for sophisticated greenery planning and management. The second project, titled “Thermal comfort in urban areas: human perception, physics based reality, role of greenery”, is focused on a multidisciplinary assessment of thermal comfort in human settlements. It will combine sociological and technical approaches in addressing this topic. Comparison of the human perception of this phenomenon with the measurements based on remote sensing is the main background idea. Presentation materials for an ecological education of students, citizens and local municipalities will be the most important output of the project.
Abstrakt (CZ)Extrémní letní teploty a s nimi spojené přehřívání veřejného prostoru patří k důsledkům velké fluktuace klimatu, které se projevují v posledních letech v ekosystému měst a ovlivňují kvalitu života jejich občanů. Smyslem příspěvku je představit ideový záměr dvou projektů TAČR, které autorský kolektiv řeší v letech 2019 až 2021. Výklad cílů a způsobů řešení bude spojen s prezentací dosavadních výsledků založených na periodickém teplotním mapování v katastru města Brna zahájeném v roce 2015 v rámci projektu UrbanAdapt (https://urbanadapt.cz/cs). Ke studiu vztahů mezi strukturou města a teplotním režimem využíváme především letecká data laserového skenování a hyperspektrální data od viditelné, přes infračervenou až do termální oblasti elektromagnetického spektra. První z projektů, s názvem „Tvorba nástrojů pro plánování a hodnocení ekologického benefitu městské vegetace“, má za cíl vytvoření komplexní metodiky a software pro objektivní hodnocení ekosystémových funkcí městské zeleně za účelem ohodnocení jejích ekosystémových služeb. Metodika je založená na interdisciplinárních poznatcích (z fyziologie rostlin, modelů záchytu částic, meteorologie, sociálně humanitních věd, dendrologie, dálkového průzkumu Země, ad.), bude pracovat se standardními daty z dendrologických průzkumů a pasportů městské zeleně, má být nástrojem pro plánování a management zeleně. Druhý projekt, s názvem „Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně“, má za cíl porovnat vjemy obyvatel týkající se teplotního komfortu v obcích, ve venkovním prostředí obcí, kde žijí, kde se pohybují či tráví čas; s fyzikální skutečností teplotních charakteristik zachycených prostřednictvím moderních metod pozemního a leteckého DPZ. Na základě zjištění a měření připravíme názorné demonstrační materiály pro ekologickou výchovu žáků základních a středních škol, běžné obyvatele a samosprávu sídel.
SpoluautořiZemek, F.; Pikl, M.
TémaDálkový průzkum Země (vč. UAV)