<<Zpět

JménoRadek
PříjmeníAugustýn
OrganizaceVÚGTK, v.v.i.
Název (CZ)Propojení různorodých dat s využitím dolícování souřadnic
Název (EN)Enabling heterogeneous data fusion using coordinate refinement
Abstrakt (EN)One of the SmartCity benefits is heterogeneous data fusion and display results over high resolution imagery. Nowadays we have high resolution and submeter positional accuracy imagery available. In contrary, most of overlay information is low level positional accuracy or had been collected from unprecise data sources. When we project them over imagery, often there is visible collision between them and imagery. As a result, one can see buses or cars "driving aside roads"; public transport stops near roads; shops or other facilities seems to be outside buildings etc. Prior using in SmartCity such a layers should be refined over imagery in use. For this purpose, we have developed and tested simple, but fully operational method for coordinate object refinement, which is described in the article.
Abstrakt (CZ)Využívání různorodých dat v rámci SmartCity vede často k potřebě jejich zobrazení nad snímkovým podkladem, což je základní úloha systémů pro práci s geografickými daty. Na jedné straně jsou dnes dostupné snímky s vysokým rozlišením a polohovou přesností. Na druhé straně další používané podklady mívají přesnost nižší, než je rozlišení těchto snímků. Stále častěji se potom setkáváme s tím, že jednotlivé vrstvy zobrazené se snímkem viditelně nelícují, protože byly pořízeny s daleko nižší přesností. Ať už nepřesnou aparaturu nebo sběrem s nepřesného podkladu. Setkáváme se tak autobusy či automobily, které zdánlivě "jedou mimo komunikace"; zastávkami MHD ležícími na budovách; či obchody nebo institucemi, které se zobrazují mimo budovy apod. Vrstvy takto různorodých objektů je proto před jejich využitím v rámci aplikací SmartCity potřebné na snímky dolícovat. Za tímto účelem jsme vyvinuli a odzkoušeli triviální, ovšem plně funkční metodu pro dolícování souřadnic objektů mezi podklady, která je v referátu vysvětlena.
SpoluautořiDrozda, J.; Krejčí, P.
TémaSmart region