<<Zpět

JménoRobert
PříjmeníČíhal
OrganizaceSdružení pro prostorová data o dopravních sítích
Název (CZ)Koncept projektu železnice metodou BIM realizovaný v multidimenzionálním stavovém prostoru
Název (EN)The conception of railway construction project realized using BIM methodology in n-dimensional state space
Abstrakt (EN)The issue of this paper follows the similarly oriented text published on GIS Ostrava 2017, containing short analysis of relations between a railway infrastructure space description and BIM methodology used in railway construction projects. But very significant advancements occurred in the last two years in the BIM field. The procedures of its ICT and legal support were designed and principles of BIM execution planes of various levels were founded. Starting with documentation of administrative decision (DUR) and finishing with documentation of the actual construction realization. On the other side, the utilization of at least elementary form of computer-readable documents on the construction administrations still stagnates. Beyond that contradiction, some reasons for more detailed analytical view to application both of construction objects and their building processes models realized in any n-dimensional state space exist. The basic concept of this kind of models was founded in 80th of last century for the dimension of all life cycle of construction and technical objects. Today, with the BIM concept, the time of their usage comes.
Abstrakt (CZ)Příspěvek navazuje na tematicky podobně orientovanou analýzu vazeb mezi prostorovým popisem železniční infrastruktury a možnosti použití metody BIM při projektování železničních staveb (GIS Ostrava 2017). Za uplynulé dva roky však v oblasti BIM došlo k významnému posunu. Byly navrženy postupy její SW i právní podpory a rozpracovány zásady sestavení plánu realizace BIMových projektů různých úrovní, počínaje DÚR až k DSPS. Na druhé straně ale na stavebních úřadech všech úrovní stále vázne realizace náhrady papírových médií alespoň základními formami elektronických dokumentů. Přes tento rozpor však existují důvody k rozpracování podrobnějšího analytického pohledu na uplatnění modelů jak samotné železniční infrastruktury, tak postupů jejího budování a správy, navržených v n-dimensionálním stavovém prostoru dle základního konceptu z 80. let minulého století. A to v rozsahu celého životního cyklu stavebních a technických objektů drah. Nyní s koncepcí BIM tak přichází příležitost jejich použití.
Spoluautoři
TémaBIM