<<Zpět

JménoDana
PříjmeníPohanková
OrganizaceČÚZK
Název (CZ)ZSJ v RÚIAN - data spravovaná externím editorem
Název (EN)Basic settlement units - data administered by external editor
Abstrakt (EN)Basic settlement units (ZSJ) are one of the types of territorial units contained in the Register of Territorial Identification and Real Estate (RÚIAN). For now it is the only type of unit edited by web services. By law, the Czech Statistical Office (CZSO) is responsible for editing ZSJ. The CZSO administere the Register of Census Districts and Buildings (RSO) where spatial data of ZSJ are contained, too. Because borders of ZSJ must respect borders of cadastral units there are quite a lot of problems with synchronization of affected systems. The aim of this paper is to show some particular problems connected with that issue and to show how we were solving them.
Abstrakt (CZ)Základní sídelní jednotky (ZSJ) jsou jedním z typů územních prvků vedených v základním registru RÚIAN. Jedná se zatím o jediné prvky, které jsou spravované externím editorem s využitím webových služeb. Zákonem stanoveným editorem ZSJ je Český statistický úřad, který lokalizační údaje ZSJ vede ve vlastní databázi RSO. Vzhledem k tomu, že ZSJ jsou skladebné do katastrálních území (k.ú.), musí být při editaci řešeny nejen problémy přenosů změn do RÚIAN, ale i synchronizace se stávajícími prvky. Hranice ZSJ navíc musí být měněny vždy se změnami hranic k.ú. V uvedeném příspěvku se pokusím ukázat některá úskalí vyplývající ze synchronizace dat různých systémů a uvedu příklady konkrétních problémů, se kterými jsme se při editaci setkali.
Spoluautoři
TémaZdroje geodat