<<Zpět

JménoDaniel
PříjmeníBeran
OrganizacePlan4all z.s.
Název (CZ)Interaktivní modelování dopravních intenzit
Název (EN)Interactive Traffic Volume Modelling
Abstrakt (EN)This presentation describes a web application for Interactive Traffic Volume Modelling. In the core of our application is the Spark Traffic Modeler. STM is a tool for transportation modeling and is written for the Apache Spark framework that is scalable and it can run on large clusters. When fully operational our solution will allow city planners to change various network parameters (e.g. change of road capacity or addition of new network´s nodes) and see the effects of those changes close to real time. Application will also allow sharing and publication of designed traffic models. The solution is currently being developed for our pilot area of interest - city of Pilsen.
Abstrakt (CZ)Příspěvek popisuje webovou aplikaci umožňující výpočet dopravního modelu města. V jádru aplikace leží Spark Traffic Modeller (STM) - sada nástrojů implementovaná v prostředí Apache Spark. Jedná se o cloudové řešení škálovatelné pro různě velké dopravní infrastruktury. Plné nasazení umožní zástupcům města interaktivně ve webovém prostředí měnit charakteristiky dopravní sítě (např. změna kapacity úseku nebo posunutí či přidání segmentu sítě) a ve webovém prostředí porovnávat dopravní modely svých návrhů spočtené v čase blízkém reálnému. Navržené dopravní modely bude možné přímo ve webovém prostředí sdílet a publikovat pro širokou veřejnost. V současnosti je řešení testováno na pilotním území města Plzně.
SpoluautořiJedlička, K.; Kolovský, F.; Kepka, M.; Martolos, J.; Sháněl, J.; Uhlíř, P.; Bouchal, J.
TémaSmart city