<<Zpět

JménoDaniel
PříjmeníBeran
OrganizaceZápadočeská univerzita
Název (CZ)Třetí dimenze ve vizualizaci hluku
Název (EN)Third dimension in noise visualization
Abstrakt (EN)The visual output of traffic emitted noise mapping in cities is usually a map showing the dispersion of the observed phenomenon in two dimensions. Unfortunately, this does not allow the map user to fully understand the change in the noise levels with the height above the terrain or the change of noise in more than two time intervals. The aim of this 3D visualization of noise is to show the possibility of using the third dimension in the visualization of a continuous phenomenon via the example of noise. This usage should help to understand the dynamic change of the phenomenon in given test area. For example, the user can see the effect of different heights of noise barriers or the difference in the amount of noise emitted by traffic during peak hours and the rest of the day.
Abstrakt (CZ)Grafickým výstupem mapování dopravou emitovaného hluku ve městech je obvykle mapa zobrazující šíření sledovaného jevu ve dvou dimenzích. Ta bohužel neumožňuje postihnout jednak změnu hlukové zátěže s výškou nad terénem ani změnu hluku ve více než dvou časových obdobích. Cílem aplikace 3D vizualizace hluku je ukázat možnosti využití třetí dimenze ve vizualizaci spojitého jevu na příkladu hluku a tím pomoci k hlubšímu pochopení souvislostí v dané oblasti. Uživatel si tak může v aplikaci prohlédnout například vliv různě vysokých protihlukových bariér nebo změnu výše emitovaného hluku na dopravní komunikaci v průběhu dne.
SpoluautořiJedlička, K.; Stoter, J.; Kumar, K.
Téma3D GIS