<<Zpět

JménoJan
PříjmeníBitta
OrganizaceVŠB-TUO
Název (CZ)Air Tritia - GIS při hodnocení kvality ovzduší v rozsáhlé oblasti
Název (EN)Air Tritia - GIS for the air quality assessment in vast region
Abstrakt (EN)The air quality assessment is provided by the combination of measurements and mathematical modelling. There is a need to acquire, process, analyze and visualize large volume of heterogeneous spatial data. The ArcGIS software is utilized for this kind of work. Great advantage of the ArcGIS in in the possibility of standardization and automation of modelling processes via Python scripts with the arcpy module. This approach also allows seamless integration of spatial analyses with mathematical models and another analytical tools. The air quality management in polluted regions is currently performed at the local level with just the basic knowledge about origins of the air pollution and without proper cost-benefit analyses of possible remedies. The air flow is not limited by borders, therefore it is necessary to have international and inter-regional cooperation in the air quality management. The goal of the Air Tritia project is to create a mechanism for the air quality management in the Polish-Czech-Slovakian border area via development of universal information database, management tools for air quality assessment, predictions and creation of effective strategies leading to the improvement of the air quality.
Abstrakt (CZ)Hodnocení kvality ovzduší se provádí pomocí kombinace měření a matematického modelování. Pro tyto účely je nutné pořídit, zpracovat, analyzovat a vizualizovat velký objem heterogenních prostorových dat. Pro tyto účely je v našich pracích využíván ArcGIS. Výhodou využívání ArcGIS je možnost automatizace a standardizace procesů díky skriptům v jazyce Python využívajících arcpy. To rovněž umožňuje integrovat prostorové analýzy s matematickými modely a dalšími analytickými nástroji. V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu Air Tritia je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší na pomezí Česka, Slovenska a Polska prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší.
SpoluautořiPavlíková, I.; Jančík, P.; Svozilík, V.; Chovanec, P.
TémaProstorové modelování a simulace