<<Zpět

JménoTomáš
PříjmeníFojtík
OrganizaceVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Název (CZ)100 let geoinformatiky a kartografie ve VÚV T.G.M., v.v.i.
Název (EN)100 years of geoinformatics and cartography in T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i.
Abstrakt (EN)On the occasion of the 100th anniversary of the establishment of the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., activities related to the use of geoinformation technologies and cartographic work will be presented through the poster. The aim of this presentation is in particular to increase the awareness of the data sources created by this institution (especially in the Section of Water Protection and Informatics) in the implementation of its activities and the possibilities of their application in practice. An important part will be devoted to the history, present and future of the state map series, Basic Water Management Map 1:50,000. This unique work was created in the middle of the last century and it is used as a base for water management and environmental studies and exercise of governmental authority. The paper will also describe in more detail other products that have been gradually created by fulfilling the organization's activities (DIBAVOD, web map applications, atlases, Remote-sensing applications, etc.). Last but not least, the activities planned in the future will be presented.
Abstrakt (CZ)V rámci stoletého výročí vzniku Výzkumného ústavu vodohospodářského budou prostřednictvím posteru představeny činnosti související s využitím geoinformačních technologií a kartografické tvorby. Cílem této prezentace je zejména rozšíření povědomí odborné veřejnosti o datových zdrojích vytvářených touto institucí (zejména v rámci odboru ochrany vod a informatiky) v rámci naplňování jejích činností a možnostech jejich aplikace v praxi. Významná část bude věnována historii, současnosti a budoucnosti jednoho ze státních mapových děl, Základní vodohospodářské mapě 1 : 50 000, která velmi často slouží jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy a nejrůznější vodohospodářské studie. Rovněž zde budou podrobněji popsány další produkty, které postupně vznikaly z naplňování činností organizace (DIBAVOD, webové mapové aplikace, atlasy, aplikace dálkového průzkumu Země, atd.). V neposlední řadě bude část prezentace věnována i činnostem plánovaným v budoucnu.
SpoluautořiMaťašovská, V.; Zbořil, A.; Kurfiřtová, J.
TémaZdroje geodat