<<Zpět

JménoJan
PříjmeníBojko
Organizace
Název (CZ)Detekce zdravotního stavu lesa za pomocí UAV
Název (EN)Drone forest analyzes
Abstrakt (EN)The aim of this project is to create global system which will be able to detect health condition of individual trees in forest. The main goal is to automatically process input images, detect health condition of forest and visualize results. The data for analysis are captured by an UAV with multispectral camera above a forest. With machine learning algorithm a health condition of individual trees is automatically detected. Outputs are presented in interactive web presentation.
Abstrakt (CZ)Jedná se o projekt, jehož cílem je za pomocí UAV lokalizovat jednotlivé stromy a včasně detekovat jejich zdravotní stav. Podstatou projektu je vytvořit ucelený systém, který by byl schopen automatizovaného zpracování snímků, automatické detekce zdravotního stavu a interaktivní vizualizace výsledků. Analýzy se provádí nad daty pořízenými za pomocí UAV vybavených multispektrální kamerou nad zájmovými oblastmi lesa. Následně za pomocí metod strojového učení jsou na snímcích automaticky lokalizovány jednotlivé stromy a je posouzen jejich zdravotní stav. Výsledky jsou uživateli prezentovány pomocí interaktivní webové aplikace.
SpoluautořiČenčíková, T.
TémaDálkový průzkum Země (vč. UAV)