<<Zpět

JménoJosef
PříjmeníLaštovička
OrganizaceUniverzita Karlova, PřF, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Název (CZ)Hodnocení vlivu disturbancí lesních ekosystémů (na Šumavě a v Nízkých Tatrách) pomocí časových řad dat Sentinel-2 a Landsat
Název (EN)An evaluation of the influence of the disturbances on forest vegetation using the time series Sentinel-2 and Landsat, a case study of the Low Tatras National Park and Sumava National Park
Abstrakt (EN)The work is focused on evaluating the forest vegetation changes from 2015, 2016 and 2017 in the Low Tatras National Park (Slovakia) and Sumava National Park (Czechia) using the Time Series Sentinel-2 and Landsat images. The analysis of the Time Series was based on the evaluation of the development of NDVI and NDMI; in four different types of localities selected according to the type of forest vegetation damage (bark beetle dead trees, forest recovery mode after wind and bark beetle calamities and two areas without disturbances). The trajectories of the values of the vegetation index were compared with the in-situ data, aerial photos and long periods of the time series from the Landsat mission. The area was damaged by wind and bark beetle calamities, which strongly influenced the state of health of the forest vegetation at the end of the 20th and beginning of the 21st century. The results confirmed the excellent abilities of the NDVI and NDMI vegetation indices and also brought yearly variabilities in the forest ecosystems. Usage of the Sentinel-2 data in the research of long-term forest vegetation changes in the future has relevance and perspective due to the free availability and distribution of the forest ecosystem data.
Abstrakt (CZ)Práce se zabývá hodnocením stavů lesních ekosystémů v letech 2015, 2016 a 2017 v oblasti Nízkých Tater a na Šumavě pomocí dat Landsat a Sentinel-2. Pro analýzy byly využity vegetační indexy NDVI a NDMI. Ve vybraných lokalitách byly pozorovány kalamitní stavy způsobené biotickými i abiotickými přírodními kalamitami a porovnány s lokalitami bez proběhlých disturbancí. Na příkladu těchto lokalit je zobrazena rozdílnost dvou typů satelitních dat Landsat a Sentinel-2. Právě data Sentinel-2 pak představují data s lepším prostorovým rozlišením a také s vyšším temporálním pokrytím umožňující pozorovat krátkodobé (jednoleté) i dlouhodobé (víceleté) časové řady vegetačních indexů k detailní analýze zkoumaných území. Temporální stránka dat Sentinel-2 navíc umožňuje tvorbu časových řad i bez nutnosti preprocesingu dat určených ke komparabilitě dat v čase (např. normalizací dat), který je mnody u dat s nižším temporálním rozlišením opomíjen.
SpoluautořiŠtych, P.; Švec, P.; Paluba, D.; Hladký, R.; Riedl, M.
TémaDálkový průzkum Země (vč. UAV)