<<Zpět

JménoJosef
PříjmeníLaštovička
OrganizaceUniverzita Karlova, PřF, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Název (CZ)Využití geoinformačních technologií a dat DPZ k tvorbě historického modelu území: 3D rekonstrukce ostrovského kláštera v gotické a románské podobě
Název (EN)3D modelation
Abstrakt (EN)The main theme of this study is 3D reconstruction of the defunct monastery of St. John the Baptist on Ostrov near Davle. For the purpose of this thesis, two model periods were selected: the Romanesque period and the Gothic period. At the time of the Hussite campaign, the monastery and the surrounding area were destroyed and not renewed again, as the monastery collapsed to the present phase. Numerous data sources such as laser aerial data, historical maps, archaeological consultations, detailed geodetic plans and other materials were used for computer reconstruction. The result of the work is two detailed models and their visualization showing the state of the landscape in the 12th century and also in the 14th century. The combination of historical data and modern computer methods brings a very realistic view of the country's past. Using these attractive and useful technologies, we can connect historical and geographic knowledge with computer skills. This allows us to analyze important snippets of history and archive them for future generations.
Abstrakt (CZ)Hlavním tématem této studie je 3D rekonstrukce zaniklého kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle. Pro účely této práce byla vybrána dvě modelová období: románské období a vrcholně gotické. V době husitských tažení byl klášter i s okolím vypleněn a znovu již neobnoven, postupem času klášter chátral až do nynější podoby. Pro počítačovou rekonstrukci bylo v práci použito mnoho datových zdrojů jako je laserové letecké snímání, historické mapy, konzultace s archeology, detailně zaměřené geodetické plány a další materiály. Výsledkem práce jsou dva detailní modely a jejich vizualizace zobrazující stav krajiny v 12. století a také ve 14. století. Spojení historických dat a moderních počítačových metod přináší velmi reálný pohled do minulosti krajiny. Pomocí těchto atraktivních a užitečných technologií můžeme propojit dějepisné a geografické vědomosti s počítačovými dovednostmi. Umožňují nám tedy analyzovat významné úryvky historie a archivovat je tak pro další generace.
SpoluautořiŠtych, P.; Palatý, T.
Téma3D GIS