<<Zpět

JménoPetr
PříjmeníSouček
OrganizaceČeský úřad zeměměřický a katastrální
Název (CZ)Účelové územní prvky dodají RÚIAN další rozměr
Název (EN)Purpose Territorial Elements add RÚIAN project another dimension
Abstrakt (EN)In the paper I want to introduce with the actual state of the project Registry of Territorial Identification, Addresses and Real Estate (RÚIAN), especially with the introduction of other purposeful territorial elements. We will focus not only on the preparedness of the technical solution but also on the state of the legislation that is an integral part of the solution. We will present all the potential purposeful territorial elements (and their planned editors) that we are currently addressing. They are now the only electoral districts in RÚIAN and we believe that in the near future there will be additional - mining areas, nature protected areas, monument protection, etc.
Abstrakt (CZ)V příspěvku chci posluchače seznámit s aktuálním stavem projektu RÚIAN a to zejména se zaváděním dalších účelových územních prvků. Zaměříme se nejen na připravenost technického řešení, ale také na stav legislativy, která je nedílnou součástí celého řešení. Představíme si všechny potenciální účelové územní prvky (a jejich plánované editory), které aktuálně řešíme. Nyní jsou jediným ÚÚP vedeným v RÚIAN volební okrsky a my věříme, že v blízké budoucnosti k nim přibudou další - dobývací prostory, chráněná území z oblasti přírody a krajiny, památkové ochrany, atd.
Spoluautoři
TémaGeoinformační infrastruktury, DTM