<<Zpět

JménoJiří
PříjmeníPánek
OrganizaceUniverzita Palackého v Olomouci
Název (CZ)Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv
Název (EN)Geoparticipatory spatial tools in the decision making processes of local administrations
Abstrakt (EN)The active involvement of the citizens into the decision making process via geoparticipatory spatial tool is becoming popular research field among human geographers, behavioural geographers, GIScientists, environmental psychologist, policy scientists and many others. The main aim of paper is to present the project funded by the Czech Science Foundation (GAČR), that is aimed to analyse the state-of-the-art of using geoparticipatory tools for citizens’ participation in community decision making process and to suggest effective implementation of the geoparticipatory tools available. The project aims at creating positive environment for both citizens as well as administration in order to deploy geoparticipatory tools for local administration. The aim of the paper is to present the research goals as well as to establish the partnerships with possible partners in the area of geoparticipatory research.
Abstrakt (CZ)Zapojení občanů do rozhodovacího procesu skrze geoparticipativní prostorové nástroje patří mezi nové výzkumné proudy zahraniční socioekonomické geografie, behaviorální geografie, geoinformatiky, environmentální psychologie, politologie a mnoha dalších oborů. Hlavním cílem tohoto příspěvku je představit stejnojmenný projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, který si klade z cíl provést komplexní analýzu situace využívání geoprostorových nástrojů v oblasti participace na rozhodovacím procesu v prostředí České republiky a navrhnout postupy pro efektivní implementaci těchto nástrojů. Projekt svým cílem chce přispět k přibližování se optimálnímu stavu ze strany občanů i administrativy tím, že jim navrhne vhodné geoprostorové nástroje, které budou moci být využity právě při participativním plánování například veřejných prostranství či projednávání změn územních plánů. Cílem příspěvku je představit výzkumné hypotézy a navázat možná partnerství v oblasti výzkumu geoparticipativních metod.
SpoluautořiPászto, V.; Burian, J.
TémaSmart city