<<Zpět

JménoDana
PříjmeníGlosová
OrganizaceMagistrát města Brna
Název (CZ)Chytré město potřebuje moudrá rozhodnutí
Název (EN)A Smart City Needs Wise Decisions
Abstrakt (EN)This paper/contribution introduces a dual view of a "smart city". The first view adresses the development of a unified GIS system for the City of Brno, which supports the creation of tools for effective decision-making in the area of city managment and communication with the public. The second view focuses on the Smart City projects. The aim is to find a way to integrate and interconnect these projects.
Abstrakt (CZ)Příspěvek představí dvojí pohled na "chytré město". Jeden pohled je z hlediska budování jednotného systému GIS pro město Brno, který podporuje tvorbu nástrojů pro efektivní rozhodování v oblasti řízení města a komunikace s veřejností. Druhý pohled je z hlediska řešení projektů Smart City. Cílem je najít způsob, jak tyto projekty integrovat a propojit.
SpoluautořiSpál, R.
TémaSmart city 4