<<Zpět

JménoVít
PříjmeníPászto
OrganizaceUniverzita Palackého v Olomouci
Název (CZ)Spationomy - prostorové zpracování ekonomických dat
Název (EN)Spationomy - spatial exploration of economic data
Abstrakt (EN)Analysis of data is essential in the process of decision making. Moreover, in the last decades, there is a need to analyse data within a geospatial context. It is quite usual to apply geospatial science (GIScience) while studying for example forest vulnerability, modelling floods, analysing of migration flows or criminality. However, it is somewhat rare to see GIScience implicitly included in a (spatial) analysis of purely economic or business data, at least in the Czech environment. This contribution presents the Erasmus+ Strategic Partnership project called “Spationomy”. Spationomy, three years project, represents interdisciplinary and international activity that strives to establish a new platform, which brings geoinformaticians, economists, geographers and business informaticians together. Two lines of Spationomy will be shown in the presentation. Firstly, the educational part combining physical and virtual mobility as part of blended learning concept will be introduced. Secondly, scientific achievements will be presented to the audience. Moreover, specific cases studies - examples of good practice - will be briefly commented during their showcase, as well as a future outlook of the project.
Abstrakt (CZ)Analýza dat je obecně velmi důležitá část procesu rozhodování. Navíc v poslední době roste důležitost zohlednění geografického kontextu při těchto analýzách. Je zcela běžné použít geoinformační technologie (GIT) a geografické poznatky například při studiu poškození lesa, modelování povodní, pro analýzu migračních toků, dopravní vytíženosti, či třeba modelování kriminality. Nasazení GIT a geografických poznatků už zase tak časté není u čistě ekonomických (byznysových) dat a obecně v ekonomii a ekonomice, alespoň v českém prostředí. Tento příspěvek představuje projekt Strategického partnerství Erasmus+ s názvem “Spationomy”. Jedná se o tříletou interdisciplinární aktivitu za účasti mezinárodních partnerů, který má za cíl propojit geoinformatiku, geografii, ekonomii a byznys informatiku. V příspěvku budou představeny dvě hlavní roviny Spationomy - výuková a vědecká. Výuková část má za cíl najít společnou řeč mezi studenty, kteří si díky fyzické a virtuální mobilitě v rámci konceptu tzv. blended learning, pomocí interaktivní výuky a při práci v týmech postupně osvojují geografické i ekonomické dovednosti a znalosti. Vědecká část slouží pro prohloubení mezinárodní a interdisciplinární spolupráce akademických pracovníků zapojených do Spationomy, což doposud vedlo k několika publikovaným vědeckým studiím a analýzám. Na uvedených příkladech nejlepší praxe bude demonstrována síla a smysl fúze zdánlivě nespojitelných oborů. Rovněž budou nastíněny aktivity projektu v roce 2019 a dalších.
SpoluautořiPánek, J.; Burian, J.
TémaSpolečnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice