<<Zpět

JménoStanislav
PříjmeníŠtangl
OrganizaceSPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
Název (CZ)Inovujeme Plzeň, tvoříme chytré město
Název (EN)We innovate Pilsen, we create a smart city
Abstrakt (EN)The SITMP cooperates on the preparation of projects facilitating the daily life of the inhabitants of Pilsen and the employees of municipal organizations. Thanks to long-term experience and knowledge of public services, we are coming up with many technological innovations that support the development of a smart city. At the beginning of the presentation, the listener will be introduced to the koncept of Smart City Pilsen and a number of clever solutions that have already been implemented. ICT projects with GIS overlap will be highlighted (https://www.polivisu.eu/). We will also emphasize the cooperation with external stakeholders, and we will outline the possibilities to participate in the creation of a smart city. We are dedicated to the development of talents in technical fields. We inspire and support students and potential entrepreneurs to pursue to realize their visions. We know that an innovative and competitive business environment will create new successful companies that our city, region and country need. Together we create a smart city.
Abstrakt (CZ)SITMP spolupracuje na přípravě projektů usnadňujících každodenní život obyvatel Plzně i zaměstnanců městských organizací. Díky dlouhodobé zkušenosti a znalosti veřejných služeb přicházíme s mnoha technologickými inovacemi podporujícími rozvoj chytrého města. V úvodu prezentace bude posluchač seznámen s konceptem Smart City Plzeň (https://smartcity.plzen.eu/) a řadou chytrých řešení, která se již podařilo uskutečnit. Budou vyzdvihnuty projekty ICT s přesahem do oblasti GIS (https://mapy.plzen.eu/ ; https://www.polivisu.eu/). Dále bude zdůrazněna spolupráce s externími subjekty, také nastíníme možnosti, jak se podílet na tvorbě chytrého města. Věnujeme se rozvoji talentů v technických oborech. Inspirujeme a podporujeme studenty a potenciální podnikatele k tomu, aby zkusili své vize realizovat. Víme, že inovativní a soutěživé podnikatelské prostředí dá vzniknout novým úspěšným firmám, které naše město, kraj i země potřebují. Společně tvoříme chytré město.
Spoluautoři
TémaSmart city 4