Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

cks.cz

zememeric.cz

geobusiness.cz

Pro autory

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Vložné

Při včasném dodání referátů získají autoři (v případě více autorů první z uvedených) zvýhodněnou cenu vložného.

Přihlášení

Přihlášení referátů je možné pomocí elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách konference. Na konferenci je možné přihlásit příspěvek v kategorii sdělení (referát) nebo vědecký článek (recenzovaný referát). Příspěvky v kategorii sdělení jsou přijímány na základě posouzení a schválení abstraktu.

Příspěvky v kategorii vědecký článek jsou přijímány na základě recenzního řízení (nejméně 2 anonymní recenzenti). Při včasném dodání referátů získá autor zvýhodněnou cenu vložného. Všechny akceptované referáty budou k dispozici po skončení sympozia v elektronickém on-line sborníku s ISBN/ISSN a DOI (jak pro sborník, tak pro jednotlivé příspěvky). Referáty mohou být prezentovány i formou posteru.

Pokyny, šablona a prohlášení

Pro autory jsou k dispozici pokyny pro psaní příspěvku, šablona pro formátování příspěvku a autorské prohlášení.

Preferovaný formát prezentace je 4:3.

Důležitá data

Registrace referátu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinnéBeru na vědomí, že registrací vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz)) pro účely organizace Sympozia GIS Ostrava. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat přes gisostrava@vsb.cz. Svou účastí na této akci také souhlasím s tím, že pořadatelem nahodile pořízené fotografie na této akci, mohou sloužit k veřejné propagaci pořadatele na internetové stránce.