Menu

 

GIS Ostrava 2020

UAVA

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

egako.eu

zememeric.cz

geobusiness.cz

GISportal.cz

geoinformace.cz

Vložné

Vložné na videokonferenci1500 Kč
Autorské vložné (platí jen pro jednoho z autorského kolektivu)1000 Kč
Studentské vložné (platí pro studenty prezenčního VŠ studia)100 Kč
Sleva pro členy CAGI100 Kč/osoba

Základní vložné (plné, autorské nebo studentské) zahrnuje vstup na webináře celého sympozia (vyjma seminářů s omezeným počtem účastníků). Registrace k účasti s volbou "pouze semináře" neopravňuje ke vstupu na další části sympozia.

Pokud se nám nepodaří zajistit dostatečně kvalitní průběh, budeme dále snižovat vložné, případně ho zcela zrušíme.

Po registraci vám bude vygenerována faktura na stávající vložné. Fakturu neplaťte, počkejte až po skončení videokonference, kdy účastníkům videokonference napíšeme email. V případě potřeby můžeme vystavit fakturu. Rozdíl mezi předchozím, již zaplaceným vložným, a aktuálně platným vložným, bude účastníkům automaticky vrácen, o to není třeba žádat.

Storno podmínky

Vzhledem k zásadní změně formy sympozia jsme se rozhodli neuplatňovat žádné storno poplatky a vracet celé uhrazené vložné. O zrušení vaši účasti je potřeba informovat sekretariát formou emailu na adresu gisostrava@vsb.cz. Ti, kteří již dříve požádali o storno a vrátila se jim jenom část vložného, a přitom se nerozhodnou možnosti videokonference využít, dostanou vrácen zbytek vložného po skončení akce. Vracení peněz bude realizováno až po skončení akce, takže vás žádáme o strpení.

Potěší nás, pokud se rozhodnete využít videokonference, neuplatnit storno a svou účastí přispět k úspěšnému průběhu sympozia, i za mimořádných podmínek.

plné vložné do 17. 2. 20203300 Kč
plné vložné po 17. 2. 20203800 Kč
Doplatek za účast na přednáškách konference GIS Ostrava 2020 - UAV in Smart City and Smart Region (platí pouze v případě platby za účast na konferenci GIS Ostrava 2020 - Prostorová data pro Smart City a Smart Region)1000 Kč
Autorské vložné do 29. 2. 2020 (platí jen pro jednoho z autorského kolektivu)2400 Kč
Studentské vložné (platí pro studenty prezenčního VŠ studia)1500 Kč
Exkurze Dolní oblast Vítkovice250 Kč
Exkurze superpočítač IT4I0 Kč
Sleva pro členy CAGI200 Kč/osoba

Základní vložné (plné, autorské nebo studentské) zahrnuje vstup na jednání všech sekcí na konferenci GIS Ostrava 2020, dále občerstvení v průběhu konference, oběd, welcome drink, raut a propagační materiály. Registrace k účasti s volbou "pouze semináře" neopravňuje ke vstupu na další akce sympozia a na plné občerstvení v průběhu sympozia.

Vložné není možné uhradit v hotovosti. V případě, že se zaregistrujete tesně před konferencí a vložné již nestihnete zaplatit předem, je možné jej uhradit dodatečně po konferenci. V případě potřeby můžeme vystavit fakturu.

Storno podmínky

Registrace na sympozium je závazná. O zrušení vaši účasti je potřeba informovat sekretariát formou emailu na adresu gisostrava@vsb.cz.

  • Při zrušení registrace do 28. února 2020 vám bude vráceno vložné ponížené o administrativní poplatek ve výši 200 Kč.
  • Při zrušení registrace v období od 1. března do 15. března 2020 vám bude vráceno 50% z ceny vložného.
  • Při zrušení registrace po 15. březnu 2020 vložné nebude vráceno (můžete však na konferenci za sebe vyslat náhradníka z téže organizace).