Menu

 

GIS Ostrava 2020

Novinky

Témata

Témata byla specifikována.


Registrace referátu

Je možná registrace referátu.


Registrace

Je možné se registrovat k účasti.


GIS Ostrava 2020

Prostorová data pro Smart City a Smart Region

Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 18. 3. - 20. 3. 2020

Klíčoví řečníci

Důležitá data

Pod záštitou

Pořadatel

Oficiální partner

Semináře

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat: