Menu

 

CGI.com

DIGIS.cz

GEOINFORMATIKA.SK

geocommunity.cz

GISportal.cz

Novinky

Fotografie

Fotografie jsou k dispozici.


Program

K dispozici je program.


Abstrakty

K dispozici jsou abstrakty referátů.


GIS Ostrava 2017

Geoinformatika v pohybu

Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava, Česká republika, 22. 3. - 24. 3. 2017

Důležitá data

Pod záštitou

Pořadatel

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat:

GIS Ostrava 2017 - Dynamics in GIscience

V rámci sympozia GIS Ostrava 2017 je organizována konference GIS Ostrava 2017 - Dynamics in GIscience.