Menu

 

CGI.com

DIGIS.cz

GEOINFORMATIKA.SK

geocommunity.cz

GISportal.cz

Vize

Svět se zrychluje a smršťuje, otevírají se nové zdroje prostorových dat s velkým potenciálem využití, technologie umožňují stále více zpříjemňovat život jejich uživatelům a rozšiřovat významně okruh uživatelů geoaplikací, současně i nabízí efektivnější řešení pro rozsáhlé a náročné úlohy.

Prostorová data a aplikace vždy integrovaly aspekt času, nicméně čas v poslední době narůstá na významu jak z hlediska potřeby rychlého poskytování dat a informací, tak i z hlediska rychlého zpracování a rovněž lepšího využití časové informace přímo pro zpracování geodat.

Jednou z oblastí, kde je efektivní integrace prostorové a časové informace vyžadována, je doprava. Potřebujeme inteligentní dopravní systémy, s lepší efektivností, výkoností, bezpečností, komfortností a současně šetrnější k životnímu prostředí. Takové systémy mohou podpořit další rozvoj efektivních variant hromadné či kombinované dopravy nebo rozvoj nových způsobů dopravy osob a zboží, včetně např. UAV. Současně je mobilita osob a zboží významným zdrojem časoprostorových dat, které mají velký význam nejen pro dopravu, ale i pro lepší poznání lidského chování, jejich přesnějšího modelování a predikci a také ke tvorbě vstřícnějších geoaplikací.

Dynamika je samozřejmě integrována v celé řadě dalších oblastí – klíčovou roli má při studiu klimatických změn a jejich dopadů, změn využití území, vývoje socioekonomických systémů či např. v krizovém řízení.

Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu v oblasti geoinformační vědy a technologií.

Proto neváhejte a přijeďte se s námi podělit o vaše názory a zkušenosti nebo naopak přijeďte nasbírat inspiraci pro vaši další práci.

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Historie

Historie předchozích ročníků GIS Ostrava je k dispozici zde.