Menu

interreg-danube

egako.eu

Semináře

Web scraping dat v Pythonu (RNDr. Jan Caha, Ph.D.)

Množství dat dostupných v nejrůznějších podobách online relativně rychle roste. Mnoho z těchto dat není přístupných skrze otevřená API či ve vhodných formátech. Zejména data prezentovaná přímo v rámci webových stránek často představují zajímavý zdroj informací, který je ale často obtížně využitelný buď z důvodu formátu nebo objemu prezentovaných dat. V rámci semináře budou prezentovány možnosti využití Pythonu a jeho knihoven pro automatizovanou extrakci dat z webových stránek. Seminář předpokládá znalost programování v Pythonu a alespoň zběžnou orientaci ve webových technologiích (HTML, CSS, JavaScript etc.).

Registrace semináře

Nabízíme možnost zorganizovat vlastní odborný seminář v rámci konání konference. Pokud máte zájem připravit vlastní seminář, kontaktujte nás prosím na gisostrava@vsb.cz.