Menu

 

Applanix
Riegl
Orbit/Bentley
Vexcel Imaging
HySpex
SimActive

Semináře

Tvorba nástrojů a pluginů s využitím QGIS Python API (RNDr. Jan Caha, Ph.D., GeoCzech, Inc.)

V rámci semináře bude prezentováno nezbytné nastavení vývojového prostředí PyCharm pro vývoj QGIS pluginů, za použití instalace OSGEO4W na OS Windows. V druhé části semináře budou na příkladech několika nástrojů prezentovány možnosti QGIS Python API pro tvorbu GIS nástrojů. Seminář se zaměření zejména na prezentaci přístupů a osvědčených postupů, které mohou uživateli pomoci s vývojem nástrojů pro QGIS.

Středa dopoledne, 9:00 - 12:00.

GeoDa – zajímavý nástroj pro explorační analýzu dat (doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.)

GeoDa je volně dostupný program, vhodný zejména pro jednoduchou a operativní průzkumovou analýzu prostorových dat. Nabízí jednoduché statistické nástroje, vizualizace výsledků v grafických nástrojích a v jednoduchých kartogramech a zejména dobrou interaktivitu mezi jednotlivými nástroji. Umožnuje základní korelační a regresní analýzu, vytváří matice diagramů, výpočty autokorelace, mapuje vhodné poměry dat, provádí hodnocení časového vývoje. Nabízí ale také např. nevšední sadu shlukových metod. Seminář je určen pro začínající uživatele, kteří se mají zájem seznámit s hlavními možnostmi tohoto nástroje. Program, dokumentace, podpora jsou k dispozici na stránkách http://geodacenter.github.io/.

Středa dopoledne, 9:00 - 12:00.

Využití cloudu pro práci s agregovanými lokalizačními daty mobilních operátorů (Jan Růžička - IT4I, Jiří Hylmar - IT4I, Miroslav Vozňák - VŠB-TUO, Lukáš Orčík - IT4I, Alžběta Gardoňová - IPR Praha, Jiří Čtyroký - IPR Praha)

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi zpracování informací o struktuře přítomného obyvatelstva a jeho mobilitě s využitím dat mobilních operátorů v prostředí cloudových technologií. Představení proběhne nad konkrétním projektem, kterým je zpracování lokalizačních dat mobilních operátorů pro plánování města, realizovaného ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Účastníci se seznámí s technologiemi na platformě Amazon Web Services (AWS), jako jsou DynamoDB, Athena, S3, Elastic File System nebo Elastic Computing Services. Představena bude architektura a praktické ukázky, jak jsou data zpracovávána a následně výsledky distribuovány k zákaznickým skupinám (zájemce, uživatel, specialista). Pro účastníky budou předem připraveny účty na AWS. Účastníci budou mít svůj vlastní notebook.

Čtvrtek odpoledne, 13:00 - 16:00.