GIS workshop pro smart region

Cílem seminářů je podpořit rozvoj chytrých regionů v ČR, strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 a zvýšení konkurenceschopnosti rozšiřováním vzdělávání.

Semináře jsou bezplatné, účast je na základě předchozí registrace.
Kapacita seminářů je omezená, doporučujeme přihlásit se včas.

Aktivita v rámci projektu OPVVV Technika pro budoucnost 2.0 (reg.č. CZ.02.2.69/​0.0/0.0/​18_058/0010212).

img02

Geographical Data through
Augmented Reality Technology

Gerhard Navratil, TU Wien
21.3.2019, 10:30 - 12:30, VŠB-TU Ostrava, aula, NA3. Konečný termín pro registraci: 14.3.2019

View more
img02

Statistical inference on mobile phone network data

Martinj Tennekes, Data Scientist at Statistics Netherlands
20.3.2019, 15:30 - 17:00, VŠB-TU Ostrava, aula, NA4. Konečný termín pro registraci: 14.3.2019

View more
img02

Gentle Introduction to Data Science: A Hands-On Workshop

Blaž Zupan, Univ. Of Ljubljana, Slovenia
21.3.2019, 13:30 - 17:00, VŠB-TU Ostrava, aula, NA3. Konečný termín pro registraci: 14.3.2019

View more
img02

Další program

View more

REGISTRACE

Registrace byla ukončena

Kontakt a místo konání

Místo: VŠB-TU Ostrava, Aula

Email: gws@vsb.cz

Jan Růžička
Tel.: +420 775 032 091, jan.ruzicka@vsb.cz

Pořadatel
Katedra geoinformatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba