Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

Studentská konference GISáček 2022

Termín: 18.3.2019 od 9:00, online

Konečná uzavírka abstraktů: 4.3.2022

Konference GISáček je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Konference je součástí Sympozia GIS Ostrava 2022 (16.3.-18.3.2022), která je volně přístupná všem studentům. Konkrétně na studentskou konferenci GISáček je pak volný vstup pro všechny zájemce (nejen pro studenty). Kvůli rozesnání přístupového linku však prosíme zájemce o registraci na hlavní stránce sympozia, kde v položce Účast vyberete možnost GISáček. Zájemci o GISáčka, kteří se už registrovali na sympozium, se nemusí registrovat samostatně i na GISáška, přístupový link na GISáčka dostanou automaticky.

Studenská konference je soutěžní, je otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací. Prezentace budou akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci vždy projevili i zástupci veřejné správy a firem. Využívají tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně možnost ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

Pro autory

Konečná uzavírka abstraktů: 4.3.2022. K aktivní účasti je nutná registrace příspěvku a autora. Registrace příspěvku se provádí v registračním systému konference GIS Ostrava - část Registrace referátů. Žádáme autory, aby vyplnili také prohlášení o copyrightu a odeslali jej na adresu katerina.ruzickova@vsb.cz. Prezentace by měla trvat 15 minut. Abstrakty přijatých příspěvků budou publikovány v online sborníku.

Program

Program konference bude zveřejněn po ukončení přijímání příspěvků (7.3.2022).

Aktuálně přijaté příspěvky: