Menu

 

Novinky

Registrace

Je možné se registrovat k účasti.


Registrace referátu

Je možná registrace referátu.


Témata

Témata byla specifikována.


GIS Ostrava 2022

Smart City - vize a realita

Videokonference 16.3. - 18.3.2022

Sympozium je připravováno jako on-line videokonference.

Důležitá data

Pod záštitou

Pořadatel

Základní informace o sympoziu

Nový ročník tematicky navazuje na předchozí ročníky, zaměřené na smart city a smart region.

V české konferenci se chceme zaměřit na roli geoinformatiky při budování chytrých měst, propojení s BIM a DTM, a využití dálkového průzkum Země. Sekce BIM již získala podporu z MPO.

Anglická konference  nese název GIS Ostrava 2022 Earth Observation for Smart City and Smart Region. Finální příspěvky budou po recenzním řízení publikovány ve zvláštním čísle časopisu Geoscape.

V novém ročníku sympozia navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů s volným vstupem s vazbou na chytrá města a chytré regiony.

V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o uspořádání semináře. Seminář může mít vlastní vložné.

Sympozium je vzhledem k celosvětově stále nejisté situaci s pandemií COVID-19 připravováno již od počátku jako videokonferenční. Předpokládáme ale využití jiné technologie než MyOwnConference a zvýšení kvality přenosu obrazu a zvuku v on-line prostředí.

Výzva k seminářům

Semináře jsou zaměřeny na vhodná témata ve vazbě na program sympozia. Každý seminář by měl trvat nejméně 2 hodiny. Organizátor semináře má na starosti publicitu semináře, výběr a případnou recenzi příspěvků. Návrh na organizaci semináře musí obsahovat: