Menu

 

Vexcel Imaging
Riegl
Orbit/Bentley
HySpex
SimActive
Applanix

GEOINFORMATIKA.SK

amavet962.org

GISportal.cz

egako.eu

geoinformace.cz

cks.cz

zememeric.cz

geobusiness.cz

Novinky

Sborník

Sborník byl zveřejněn.


Program

K dispozici je program.


Abstrakty

K dispozici jsou abstrakty referátů.


GIS Ostrava 2022

Smart City - vize a realita

Videokonference 16.3. - 18.3.2022

Sympozium je připravováno jako on-line videokonference.

Pokyny pro autory

Pokyny pro posluchače

Pokyny pro moderátory

Program sympozia (Pouze CZ, PDF)

Program sympozia (Úplný, PDF)

 

Důležitá data

Sponzoři

Expert_for_3D_Landscape, spol.s r.o.

T-MAPY

Pod záštitou

Pořadatel

Základní informace o sympoziu

Nový ročník tematicky navazuje na předchozí ročníky, zaměřené na smart city a smart region.

V české konferenci se chceme zaměřit na roli geoinformatiky při budování chytrých měst, propojení s BIM a DTM, a využití dálkového průzkum Země. Sekce BIM již získala podporu z MPO.

Anglická konference  nese název GIS Ostrava 2022 Earth Observation for Smart City and Smart Region. Finální příspěvky budou po recenzním řízení publikovány ve zvláštním čísle časopisu Geoscape.

V novém ročníku sympozia navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů s volným vstupem s vazbou na chytrá města a chytré regiony.

V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o uspořádání semináře. Seminář může mít vlastní vložné.

Sympozium je vzhledem k celosvětově stále nejisté situaci s pandemií COVID-19 připravováno již od počátku jako videokonferenční. Předpokládáme ale využití jiné technologie než MyOwnConference a zvýšení kvality přenosu obrazu a zvuku v on-line prostředí.

Semináře